המכון למדעים


נמצאו 1 פסקי דין של המכון למדעים

1. המכון למדעים נגד שר החינוך | 03/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 961/99
תובע: המכון למדעים | נתבע: שר החינוך