המועצה המקומית ינוח-ג'ת


נמצאו 9 פסקי דין של המועצה המקומית ינוח-ג'ת

1. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 31/05/2013
מספר תיק:
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

2. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 18/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

3. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 09/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

4. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 01/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

5. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 30/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

6. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 24/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

7. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 18/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

8. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד שר האוצר | 28/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 2252/12
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: שר האוצר

9. המועצה המקומית ינוח-ג'ת נגד ממשלת ישראל | 21/02/2017
מספר תיק: בג"ץ 2574/98
תובע: המועצה המקומית ינוח-ג'ת | נתבע: ממשלת ישראל