המועצה המקומית טורעאן


נמצאו 6 פסקי דין של המועצה המקומית טורעאן

1. בדר - מ.מ. טורעאן | 17/11/2009
מספר תיק: 004264/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה נצרת
תובע: | נתבע: המועצה המקומית טורעאן

2. בדר ח'אתם נגד המועצה המקומית טורעאן | 10/01/2010
מספר תיק: 001018/10 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה נצרת
תובע: | נתבע: המועצה המקומית טורעאן

3. בשיר ספורי נגד המועצה המקומית טורעאן | 28/11/2011
מספר תיק: 23474-06-11
תובע: בשיר ספורי | נתבע: המועצה המקומית טורעאן

4. ירון בן יעקב נגד המועצה המקומית טורעאן | 06/01/2013
מספר תיק:
תובע: ירון בן יעקב | נתבע: המועצה המקומית טורעאן

5. המועצה המקומית טורעאן נגד עלי דחלה | 04/11/2013
מספר תיק: עע"ם 4399/04
תובע: המועצה המקומית טורעאן | נתבע: עלי דחלה

6. המועצה המקומית טורעאן נגד עלי דחלה | 26/11/2013
מספר תיק: בר"ם 1502/04
תובע: המועצה המקומית טורעאן | נתבע: עלי דחלה