המועצה המקומית בנימינה


נמצאו 23 פסקי דין של המועצה המקומית בנימינה

1. מזל טוב כהן נגד המועצה המקומית בנימינה | 19/06/2012
מספר תיק: עת"מ 37832-07-11
תובע: מזל טוב כהן | נתבע: המועצה המקומית בנימינה

2. המועצה המקומית בנימינה נגד ממשלת ישראל | 05/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4625/14
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ממשלת ישראל

3. המועצה המקומית בנימינה נגד ממשלת ישראל | 09/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4625/14
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ממשלת ישראל

4. המועצה המקומית בנימינה נגד שר הפנים | 17/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 7281/03
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: שר הפנים

5. המועצה המקומית בנימינה נגד ועדת בחירת רב עיר בנימינה | 01/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6366/02
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ועדת בחירת רב עיר בנימינה

6. המועצה המקומית בנימינה נגד ועדת בחירת רב עיר בנימינה | 08/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6366/02
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ועדת בחירת רב עיר בנימינה

7. המועצה המקומית בנימינה נגד המעקב והבקרה | 23/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 7085/02
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: המעקב והבקרה

8. קברט אחזקות בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה | 06/05/2014
מספר תיק: עע"ם 2659/02
תובע: קברט אחזקות בע"מ | נתבע: המועצה המקומית בנימינה

9. קברט אחזקות בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה | 13/05/2014
מספר תיק: עע"ם 2659/02
תובע: קברט אחזקות בע"מ | נתבע: המועצה המקומית בנימינה

10. המועצה המקומית בנימינה נגד מועצה אזורית חוף הכרמל | 15/05/2014
מספר תיק: בבג"צ 5824/05
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: מועצה אזורית חוף הכרמל

11. יעקב גוטמן נגד המועצה המקומית בנימינה | 19/05/2014
מספר תיק: ברע"פ 1053/11
תובע: יעקב גוטמן | נתבע: המועצה המקומית בנימינה

12. המועצה המקומית בנימינה נגד מועצה אזורית חוף הכרמל | 29/05/2014
מספר תיק: עע"מ 5683/15
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: מועצה אזורית חוף הכרמל

13. המועצה המקומית בנימינה נגד מועצה אזורית חוף הכרמל | 05/06/2014
מספר תיק: עע"מ 5683/15
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: מועצה אזורית חוף הכרמל

14. המועצה המקומית בנימינה נגד המועצה הדתית בנימינה | 30/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7101/00
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: המועצה הדתית בנימינה

15. המועצה המקומית בנימינה נגד המועצה הדתית בנימינה | 31/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8674/00
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: המועצה הדתית בנימינה

16. המועצה המקומית בנימינה נגד מועצה אזורית חוף הכרמל | 11/08/2014
מספר תיק: עע"מ 5683/15
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: מועצה אזורית חוף הכרמל

17. המועצה הדתית בנימינה נגד המועצה המקומית בנימינה | 04/09/2014
מספר תיק: ע"א 726/01
תובע: המועצה הדתית בנימינה | נתבע: המועצה המקומית בנימינה

18. המועצה המקומית בנימינה נגד המועצה הדתית בנימינה | 07/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7101/00
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: המועצה הדתית בנימינה

19. המועצה המקומית בנימינה נגד צבי דיקמן ובניו בע"מ | 10/09/2014
מספר תיק: רע"א 1986/01
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: צבי דיקמן ובניו בע"מ

20. המועצה המקומית בנימינה נגד ניר שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתיישבות... | 24/09/2014
מספר תיק: רע"א 3608/16
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ניר שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתיישבות עובדים ישראלים בישראל

21. המועצה המקומית בנימינה נגד ממשלת ישראל | 25/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 4625/14
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: ממשלת ישראל

22. המועצה המקומית בנימינה נגד פלאפון תקשורת בע"מ | 01/10/2014
מספר תיק: ע"א 1387/00
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: פלאפון תקשורת בע"מ

23. המועצה הדתית בנימינה נגד המועצה המקומית בנימינה | 26/11/2014
מספר תיק: רע"א 5068/00
תובע: המועצה הדתית בנימינה | נתבע: המועצה המקומית בנימינה