המועצה הדתית ירושלים


נמצאו 9 פסקי דין של המועצה הדתית ירושלים

1. הלמן נגד קופות | 15/09/2009
מספר תיק: 002614/08 , סוג תיק ע , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: הלמן – אלדובי קופות גמל בע"מ | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

2. קלונסקי נגד המועצה הדתית ירושלי | 23/02/2010
מספר תיק: 001999/06 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: קלונסקי איסר | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

3. המועצה הדתית ירושלים נגד השר לענייני דתות | 13/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 6919/03
תובע: המועצה הדתית ירושלים | נתבע: השר לענייני דתות

4. אלונה ישראלי כהן נגד המועצה הדתית ירושלים | 17/12/2014
מספר תיק:
תובע: אלונה ישראלי כהן | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

5. סיעת מר"ץ במועצת עיריית ירושלים נגד המועצה הדתית ירושלים | 08/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 415/99
תובע: סיעת מר"ץ במועצת עיריית ירושלים | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

6. סיעת מרצ במועצת עירית ירושלים נגד המועצה הדתית ירושלים | 01/11/2017
מספר תיק: בג"ץ 7576/98
תובע: סיעת מרצ במועצת עירית ירושלים | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

7. עוזי בן אחיקם נגד המועצה הדתית ירושלים | 28/04/2018
מספר תיק: בג"ץ 2325/98
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

8. הרב שאול נפתלין נגד המועצה הדתית ירושלים | 14/11/2018
מספר תיק: סע"ש 14252-05
תובע: הרב שאול נפתלין | נתבע: המועצה הדתית ירושלים

9. הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד המועצה הדתית ירושלים | 26/07/2019
מספר תיק: ס"ק 167/03
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: המועצה הדתית ירושלים