המועצה הדתית חיפה


נמצאו 8 פסקי דין של המועצה הדתית חיפה

1. המועצה הדתית חיפה נגד ראש הממשלה | 26/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 7009/07
תובע: המועצה הדתית חיפה | נתבע: ראש הממשלה

2. נחמה פרקש נגד המועצה הדתית חיפה | 14/12/2012
מספר תיק:
תובע: נחמה פרקש | נתבע: המועצה הדתית חיפה

3. אליהו יצחק רוטנברג נגד המועצה הדתית חיפה | 02/03/2013
מספר תיק:
תובע: אליהו יצחק רוטנברג | נתבע: המועצה הדתית חיפה

4. המועצה הדתית חיפה נגד פרל | 30/04/2013
מספר תיק:
תובע: המועצה הדתית חיפה | נתבע: פרל

5. עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי נגד המועצה הדתית חיפה | 28/09/2013
מספר תיק: בבג"צ 3775/06
תובע: עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי | נתבע: המועצה הדתית חיפה

6. הרב שמואל טולדנו נגד המועצה הדתית חיפה | 31/05/2014
מספר תיק:
תובע: הרב שמואל טולדנו | נתבע: המועצה הדתית חיפה

7. סיעת מר"ץ במועצת העיר חיפה נגד המועצה הדתית חיפה | 21/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 981/00
תובע: סיעת מר"ץ במועצת העיר חיפה | נתבע: המועצה הדתית חיפה

8. סיעת מר"ץ במועצת עיריית חיפה נגד המועצה הדתית חיפה | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 981/00
תובע: סיעת מר"ץ במועצת עיריית חיפה | נתבע: המועצה הדתית חיפה