המוסד לבטוח לאומי


נמצאו 100 פסקי דין של המוסד לבטוח לאומי

1. פרץ נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 19/07/2009
מספר תיק: 010524/07
תובע: פרץ יצחק | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

2. פלג נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 19/07/2009
מספר תיק: 010565/06
תובע: עו\'ד פלג אלישע | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

3. רגבי נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 19/07/2009
מספר תיק: 010151/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: רגבי נסרין | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

4. גולאני נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 19/07/2009
מספר תיק: 010226/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: גולאני סנא | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

5. שוילי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 19/07/2009
מספר תיק: 010292/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שוילי איציק | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

6. מלר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 19/07/2009
מספר תיק: 010295/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מלר קלמן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

7. געברי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 19/07/2009
מספר תיק: 010423/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: געברי עבד קאדר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

8. מוסא אלקאק נגד בטוח לאומי-סניף | 19/07/2009
מספר תיק: 010830/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מוסא אלקאק | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

9. שחמורובה נגד בטוח לאומי-סניף | 19/07/2009
מספר תיק: 011088/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שחמורובה לריסה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

10. ביטון נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 22/07/2009
מספר תיק: 013051/04
תובע: ביטון ליליאן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

11. בקיר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 22/07/2009
מספר תיק: 013364/04
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

12. ג'בר נגד בטוח לאומי | 22/07/2009
מספר תיק: 010741/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

13. כחלון אורי נגד בטוח לאומי-סניף | 23/07/2009
מספר תיק: 001825/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: כחלון אורי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

14. אדלר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 29/07/2009
מספר תיק: 011381/03 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אדלר דוד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

15. עובד נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 02/08/2009
מספר תיק: 010140/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עובד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

16. שמואלי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 03/08/2009
מספר תיק: 011722/08
תובע: שמואלי רחמים | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

17. נעמי נצחיה יגן נגד בטוח לאומי-ס | 03/08/2009
מספר תיק: 011824/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: נעמי נצחיה יגן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

18. עבאסי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 03/08/2009
מספר תיק: 010078/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עבאסי חליל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

19. שרבאתי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 03/08/2009
מספר תיק: 010084/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שרבאתי ואאל גבריל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

20. מירוות זעאתרה נגד בטוח לאומי-סנ | 03/08/2009
מספר תיק: 010211/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מירוות זעאתרה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

21. כהן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 03/08/2009
מספר תיק: 011641/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: כהן ענת | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

22. לוי נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 03/08/2009
מספר תיק: 011933/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: לוי יצחק | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

23. מלכיאל נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 05/08/2009
מספר תיק: 010082/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מלכיאל יהונתן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

24. דקוס נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 05/08/2009
מספר תיק: 010590/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

25. מרדכי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 10/08/2009
מספר תיק: 012446/06
תובע: מרדכי דוד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

26. אמזלג נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 10/08/2009
מספר תיק: 010377/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אמזלג רינה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

27. בלוי נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 10/08/2009
מספר תיק: 010576/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: בלוי לאה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

28. סעאדר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 10/08/2009
מספר תיק: 011144/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: סעאדר לובנה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

29. חדיגה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 10/08/2009
מספר תיק: 011845/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: חדיגה גרדאת | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

30. סיורי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 10/08/2009
מספר תיק: 011917/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: סיורי דלאל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

31. שקיראת נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 10/08/2009
מספר תיק: 012762/05 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

32. ברטלט נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 20/08/2009
מספר תיק: 010840/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: ברטלט מנשה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

33. פלג נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 23/08/2009
מספר תיק: 010565/06
תובע: פלג אלישע | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

34. בטוח לאומי-סניף נגד ליבשין ולדי | 23/08/2009
מספר תיק: 006088/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: המוסד לבטוח לאומי | נתבע:

35. אורפלי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 24/08/2009
מספר תיק: 010432/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אורפלי נאוה שפר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

36. ג'בר נגד בטוח לאומי | 26/08/2009
מספר תיק: 010741/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

37. גליזר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 26/08/2009
מספר תיק: 011054/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: גליזר חנה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

38. לופוביץ אליעזר נגד בטוח לאומי-ס | 27/08/2009
מספר תיק: 010912/09
תובע: לופוביץ אליעזר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

39. שאול נגד המוסד לבטוח לאומי | 27/08/2009
מספר תיק: 010232/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שאול תומר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

40. חאגגלה נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 27/08/2009
מספר תיק: 011780/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: חאגגלה אסמהאן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

41. אילוס נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 01/09/2009
מספר תיק: 010447/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אילוס נתנאלה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

42. גאבר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 01/09/2009
מספר תיק: 010716/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: גאבר סעיד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

43. עמדי שבתאי נגד בטוח לאומי-סניף | 01/09/2009
מספר תיק: 011649/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עמדי שבתאי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

44. סמיר עאקלה נגד בטוח לאומי | 01/09/2009
מספר תיק: 001937/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: סמיר עאקלה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

45. יוסף חי פלד נגד בטוח לאומי-סניף | 07/09/2009
מספר תיק: 006080/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: יוסף חי פלד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

46. חגאזי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 08/09/2009
מספר תיק: 011935/07
תובע: חגאזי אימן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

47. קיבוביץ נגד בטוח לאומי-סניף | 08/09/2009
מספר תיק: 010251/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: קיבוביץ יצחק זאב | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

48. עלקם נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 08/09/2009
מספר תיק: 010321/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עלקם פאטמה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

49. ארישיק נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 08/09/2009
מספר תיק: 011932/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: ארישיק נביל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

50. אבו סביתאן עלי נגד בטוח לאומי-ס | 08/09/2009
מספר תיק: 011940/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אבו סביתאן עלי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

51. זיידה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 14/09/2009
מספר תיק: 010183/09
תובע: זיידה חיים מרדכי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

52. מימון נגד מל"ל | 15/09/2009
מספר תיק: 011790/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אליעזר מימון | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

53. אביטן נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 15/09/2009
מספר תיק: 010568/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אביטן מזל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

54. צח רונן נגד בטוח לאומי-סניף | 15/09/2009
מספר תיק: 007985/05
תובע: צח רונן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

55. צח רונן נגד בטוח לאומי-סניף | 15/09/2009
מספר תיק: 007985/05
תובע: צח רונן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

56. צח רונן נגד בטוח לאומי-סניף | 15/09/2009
מספר תיק: 007985/05 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: צח רונן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

57. קוידר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 16/09/2009
מספר תיק: 011976/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: קוידר רחאב | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

58. עוויסאת נגד בטוח לאומי-סניף | 17/09/2009
מספר תיק: 010417/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עוויסאת סמר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

59. רודזיצקיה נגד בטוח לאומי-סניף | 24/09/2009
מספר תיק: 010829/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: רודזיצקיה לובוב | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

60. ארביב נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 24/09/2009
מספר תיק: 011708/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: ארביב אילנה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

61. לויוף אסתר נגד בטוח לאומי-סניף | 11/10/2009
מספר תיק: 010973/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: לויוף אסתר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

62. שבאנה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 11/10/2009
מספר תיק: 010149/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שבאנה באסם | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

63. מרדכי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 11/10/2009
מספר תיק: 012446/06
תובע: מרדכי דוד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

64. אבוטבול נגד בטוח לאומי-סניף | 11/10/2009
מספר תיק: 011746/07
תובע: אבוטבול לאה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

65. ברקון נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 11/10/2009
מספר תיק: 011015/07
תובע: ברקון אלכס | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

66. המוסד לבטוח לאומי נגד נעמה סלמאן | 14/10/2009
מספר תיק: 001417/09
תובע: המוסד לבטוח לאומי | נתבע: נעמה סלמאן

67. פלג נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 14/10/2009
מספר תיק: 010565/06
תובע: עו"ד פלג אלישע | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

68. לוי יונה נגד בטוח לאומי-סניף | 14/10/2009
מספר תיק: 001475/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: לוי יונה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

69. מטייב נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 15/10/2009
מספר תיק: 011024/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מטייב ברנו | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

70. זכריה עופרה נגד בטוח לאומי-סניף | 15/10/2009
מספר תיק: 011125/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: זכריה עופרה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

71. מזרחי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 18/10/2009
מספר תיק: 010085/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מזרחי בנימין | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

72. זאודי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 18/10/2009
מספר תיק: 010319/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: זאודי מונטיוב | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

73. אבו סביתאן עלי נגד בטוח לאומי-ס | 18/10/2009
מספר תיק: 011940/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אבו סביתאן עלי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

74. קונבר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 19/10/2009
מספר תיק: 010163/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: קונבר חוסאם | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

75. גראבלה נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 19/10/2009
מספר תיק: 010040/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: גראבלה אימאן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

76. דויאת נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 21/10/2009
מספר תיק: 011268/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: דויאת מנאל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

77. דמרג'אן האריב נגד בטוח לאומי-סנ | 22/10/2009
מספר תיק: 011092/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

78. עומר נגד בטוח לאומי | 22/10/2009
מספר תיק: 010742/08 , סוג תיק בל , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: עומר רנא | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

79. אסעד נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 25/10/2009
מספר תיק: 011054/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אסעד אסמר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

80. חסונה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 25/10/2009
מספר תיק: 010519/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חסונה בשיר | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

81. ארזואן נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 25/10/2009
מספר תיק: 010956/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: ארזואן גבריאל | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

82. אדקידק נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 25/10/2009
מספר תיק: 011033/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אדקידק סובחי | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

83. סועד סאלם נגד בטוח לאומי-סניף | 25/10/2009
מספר תיק: 011173/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: סועד סאלם | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

84. סידאחמד נגד בטוח לאומי-סניף | 25/10/2009
מספר תיק: 011590/05 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

85. מוחתסב נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 26/10/2009
מספר תיק: 011017/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מוחתסב באסמה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

86. סאמי ג'אבר נגד בטוח לאומי-סניף | 27/10/2009
מספר תיק: 011213/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

87. יצחק רונן נגד בטוח לאומי-סניף | 28/10/2009
מספר תיק: 011141/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: יצחק רונן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

88. כהן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 28/10/2009
מספר תיק: 010648/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: כהן אפרים | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

89. מעתוק ליאנא נגד בטוח לאומי-סניף | 29/10/2009
מספר תיק: 010143/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מעתוק ליאנא | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

90. ראובן נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 29/10/2009
מספר תיק: 010289/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: ראובן איריס | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

91. חסאן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 01/10/2009
מספר תיק: 010615/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חסאן פואד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

92. דנדיס נגד בטוח לאומי ירושלים | 01/10/2009
מספר תיק: 010099/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: דנדיס פדאא | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

93. רבקה עדס נגד בטוח לאומי-סניף | 05/11/2009
מספר תיק: 010850/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: רבקה עדס | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

94. מכלוף נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 08/11/2009
מספר תיק: 010249/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מכלוף חביב | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

95. כהן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 08/11/2009
מספר תיק: 011641/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: כהן ענת | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

96. בלייכר משה נגד בטוח לאומי-סניף | 11/11/2009
מספר תיק: 010246/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בלייכר משה דוד | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

97. גבארין נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 11/11/2009
מספר תיק: 010744/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: גבארין נורה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

98. עפאנה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 22/11/2009
מספר תיק: 010351/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: עפאנה עדילה | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

99. חדד נסים נגד בטוח לאומי-סניף | 26/11/2009
מספר תיק: 005134/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ת\"א
תובע: חדד נסים | נתבע: המוסד לבטוח לאומי

100. מלי רייכמן נגד בטוח לאומי-סניף | 26/11/2009
מספר תיק: 006694/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ת\"א
תובע: מלי רייכמן | נתבע: המוסד לבטוח לאומי