המגדלים איבלין


נמצאו 3 פסקי דין של המגדלים איבלין

1. המגדלים איבלין נגד מנהל רשות ממשלתית למים ו | 28/05/2012
מספר תיק: עח"ק 21572-02-12
תובע: המגדלים איבלין | נתבע: מנהל רשות ממשלתית למים ו

2. המגדלים איבלין נגד מועצה מקומית אעבלין | 15/02/2013
מספר תיק:
תובע: המגדלים איבלין | נתבע: מועצה מקומית אעבלין

3. מדינת ישראל נגד המגדלים איבלין | 09/01/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: המגדלים איבלין