היועץ משפטי לממשלה


נמצאו 2 פסקי דין של היועץ משפטי לממשלה

1. ניהאד ג'נדייה נגד היועץ משפטי לממשלה | 16/09/2012
מספר תיק: רע"ב 6083/07
תובע: ניהאד ג'נדייה | נתבע: היועץ משפטי לממשלה

2. היועץ משפטי לממשלה נגד יעקב שמש | 31/05/2013
מספר תיק:
תובע: היועץ משפטי לממשלה | נתבע: יעקב שמש