החברה להגנת הטבע


נמצאו 69 פסקי דין של החברה להגנת הטבע

1. ציפורה מנור נגד החברה להגנת הטבע | 18/12/2011
מספר תיק: 20900-07
תובע: ציפורה מנור | נתבע: החברה להגנת הטבע

2. מדינת ישראל נגד החברה להגנת הטבע | 04/01/2012
מספר תיק: 1095-07
תובע: מדינת ישראל | נתבע: החברה להגנת הטבע

3. ויקטוריה פרבר נגד החברה להגנת הטבע | 06/02/2012
מספר תיק: 52761-09-11
תובע: ויקטוריה פרבר | נתבע: החברה להגנת הטבע

4. החברה להגנת הטבע נגד מעלה | 15/04/2012
מספר תיק: תא"ק 13156-08
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: מעלה

5. פאדי שחאדה נגד החברה להגנת הטבע | 30/05/2012
מספר תיק: ס"ע 10409-04-12
תובע: פאדי שחאדה | נתבע: החברה להגנת הטבע

6. החברה להגנת הטבע נגד המועצה האזורית גליל תחתון | 18/06/2012
מספר תיק: עת"מ 6852-04-12
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: המועצה האזורית גליל תחתון

7. תמר שרוני נגד החברה להגנת הטבע | 09/07/2012
מספר תיק: ת"א 23003-10-10
תובע: תמר שרוני | נתבע: החברה להגנת הטבע

8. שמואל ווקנין נגד החברה להגנת הטבע | 15/09/2012
מספר תיק: ת"א 13201-08-11
תובע: שמואל ווקנין | נתבע: החברה להגנת הטבע

9. מזל יעקב נגד החברה להגנת הטבע | 01/12/2012
מספר תיק:
תובע: מזל יעקב | נתבע: החברה להגנת הטבע

10. זכריה קהלאני נגד החברה להגנת הטבע | 21/02/2013
מספר תיק:
תובע: זכריה קהלאני | נתבע: החברה להגנת הטבע

11. יודפת שטיין נגד החברה להגנת הטבע | 10/05/2013
מספר תיק:
תובע: יודפת שטיין | נתבע: החברה להגנת הטבע

12. החברה להגנת הטבע נגד גל הרט | 03/06/2013
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: גל הרט

13. החברה להגנת הטבע נגד אנרגיית רוח נקייה בע"מ | 07/07/2013
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: אנרגיית רוח נקייה בע"מ

14. סיגל אלכביר נגד החברה להגנת הטבע | 08/08/2013
מספר תיק:
תובע: סיגל אלכביר | נתבע: החברה להגנת הטבע

15. יודפת שטיין נגד החברה להגנת הטבע | 01/09/2013
מספר תיק:
תובע: יודפת שטיין | נתבע: החברה להגנת הטבע

16. החברה להגנת הטבע נגד אורי פרידלנד | 22/10/2013
מספר תיק: בש"א 3503/14
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: אורי פרידלנד

17. החברה להגנת הטבע נגד ממשלת ישראל | 03/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 1444/14
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ממשלת ישראל

18. החברה להגנת הטבע נגד מרכז סיור ולימוד סוסיא | 04/11/2013
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: מרכז סיור ולימוד סוסיא

19. החברה להגנת הטבע נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים | 08/11/2013
מספר תיק: עע"ם 2292/04
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: הועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים

20. החברה להגנת הטבע נגד ראש הממשלה | 02/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 899/03
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ראש הממשלה

21. אי התכלת שותפות כללית נגד החברה להגנת הטבע | 23/01/2014
מספר תיק: עע"ם 2273/03
תובע: אי התכלת שותפות כללית | נתבע: החברה להגנת הטבע

22. החברה להגנת הטבע נגד ראש הממשלה | 27/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 899/03
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ראש הממשלה

23. אלמוג התכלת שותפות מוגבלת נגד החברה להגנת הטבע | 31/01/2014
מספר תיק: עע"ם 2332/03
תובע: אלמוג התכלת שותפות מוגבלת | נתבע: החברה להגנת הטבע

24. אזורים בנין בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 04/02/2014
מספר תיק: עע"ם 2314/03
תובע: אזורים בנין בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

25. החברה להגנת הטבע נגד יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה | 16/02/2014
מספר תיק: עע"ם 9183/02
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

26. יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים נגד החברה להגנת הטבע | 20/02/2014
מספר תיק: עע"ם 574/03
תובע: יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים | נתבע: החברה להגנת הטבע

27. החברה להגנת הטבע נגד רשות שמורות הטבע והגנים | 16/03/2014
מספר תיק: לע"א 702/87
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: רשות שמורות הטבע והגנים

28. החברה להגנת הטבע נגד יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,ירושלים | 21/03/2014
מספר תיק: עע"ם 9183/02
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע:

29. החברה להגנת הטבע נגד פקיד הדיג במשרד החקלאות | 23/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 1422/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: פקיד הדיג במשרד החקלאות

30. החברה להגנת הטבע נגד ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה | 03/04/2014
מספר תיק: עע"ם 5380/02
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה

31. החברה להגנת הטבע נגד הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות... | 08/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 1775/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

32. החדשה במרחב חיפה נגד החברה להגנת הטבע | 22/04/2014
מספר תיק: בר"ם 5648/02
תובע: החדשה במרחב חיפה | נתבע: החברה להגנת הטבע

33. ההסתדרות החדשה נגד החברה להגנת הטבע | 05/05/2014
מספר תיק: בר"ם 5648/02
תובע: ההסתדרות החדשה | נתבע: החברה להגנת הטבע

34. יכין - חברה חקלאית בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 10/06/2014
מספר תיק: עע"ם 8803/01
תובע: יכין - חברה חקלאית בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

35. שמואל ווקנין נגד החברה להגנת הטבע | 17/06/2014
מספר תיק:
תובע: שמואל ווקנין | נתבע: החברה להגנת הטבע

36. יודפת שטיין נגד החברה להגנת הטבע | 17/06/2014
מספר תיק: ע"א 417/81
תובע: יודפת שטיין | נתבע: החברה להגנת הטבע

37. שלמה ברק נגד החברה להגנת הטבע | 21/06/2014
מספר תיק:
תובע: שלמה ברק | נתבע: החברה להגנת הטבע

38. החברה להגנת הטבע נגד פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר | 06/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6467/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

39. החברה להגנת הטבע נגד רשות מקרקעי ישראל | 18/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8391/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: רשות מקרקעי ישראל

40. שרון אסיף נגד החברה להגנת הטבע | 02/08/2014
מספר תיק: בר"מ 4047/01
תובע: שרון אסיף | נתבע: החברה להגנת הטבע

41. שרון אסיף נגד החברה להגנת הטבע | 08/08/2014
מספר תיק: בר"מ 4047/01
תובע: שרון אסיף | נתבע: החברה להגנת הטבע

42. שרון אסיף נגד החברה להגנת הטבע | 12/08/2014
מספר תיק: בר"מ 4047/01
תובע: שרון אסיף | נתבע: החברה להגנת הטבע

43. החברה להגנת הטבע נגד הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות... | 30/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 1775/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

44. החברה להגנת הטבע נגד ראש הממשלה | 18/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 3780/00
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ראש הממשלה

45. החברה להגנת הטבע נגד פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר | 01/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 6467/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

46. החברה להגנת הטבע נגד שר הפנים | 07/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 6004/00
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: שר הפנים

47. החברה להגנת הטבע נגד שר התשתיות הלאומיות | 19/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 8350/00
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

48. אלמוג התכלת שותפות מוגבלת נגד החברה להגנת הטבע | 26/10/2014
מספר תיק: בש"א 7804/00
תובע: אלמוג התכלת שותפות מוגבלת | נתבע: החברה להגנת הטבע

49. אלמוג התכלת שותפות מוגבלת נגד החברה להגנת הטבע | 06/11/2014
מספר תיק: בש"א 5876/00
תובע: אלמוג התכלת שותפות מוגבלת | נתבע: החברה להגנת הטבע

50. אלמוג התכלת שותפות מוגבלת נגד החברה להגנת הטבע | 10/11/2014
מספר תיק: בש"א 5876/00
תובע: אלמוג התכלת שותפות מוגבלת | נתבע: החברה להגנת הטבע

51. אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 13/11/2014
מספר תיק: ע"א 145/00
תובע: אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

52. אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 21/11/2014
מספר תיק: ע"א 145/00
תובע: אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

53. חנה אבנור נגד החברה להגנת הטבע | 21/11/2014
מספר תיק: בש"א 3646/00
תובע: חנה אבנור | נתבע: החברה להגנת הטבע

54. שמואל שמיר נגד החברה להגנת הטבע | 23/11/2014
מספר תיק: רע"א 9112/99
תובע: שמואל שמיר | נתבע: החברה להגנת הטבע

55. אלמוג התכלת שותפות מוגבלת נגד החברה להגנת הטבע | 27/11/2014
מספר תיק: ע"א 196/00
תובע: אלמוג התכלת שותפות מוגבלת | נתבע: החברה להגנת הטבע

56. מבני עופרים בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 02/12/2014
מספר תיק: ע"א 201/00
תובע: מבני עופרים בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

57. החברה להגנת הטבע נגד מועצת התכנון העליונה | 11/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6099/99
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: מועצת התכנון העליונה

58. החברה להגנת הטבע נגד גל הרט | 29/12/2016
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: גל הרט

59. החברה להגנת הטבע נגד הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות... | 01/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 1775/15
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה

60. דיירי מבנה עופרים בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 12/01/2017
מספר תיק: בש"א 218/00
תובע: דיירי מבנה עופרים בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

61. אזורים בניין בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 04/02/2017
מספר תיק: ע"א 197/00
תובע: אזורים בניין בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

62. אור ים בע"מ נגד החברה להגנת הטבע | 18/02/2017
מספר תיק: ע"א 155/00
תובע: אור ים בע"מ | נתבע: החברה להגנת הטבע

63. החברה להגנת הטבע נגד הוועדה הארצית לתכנון ובנייה | 22/10/2017
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: הוועדה הארצית לתכנון ובנייה

64. ישראל כספי נגד החברה להגנת הטבע | 16/11/2017
מספר תיק: בש"א 4672/98
תובע: ישראל כספי | נתבע: החברה להגנת הטבע

65. החברה להגנת הטבע נגד יוסי מזרחיד | 18/01/2018
מספר תיק: בג"ץ 844/06
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: יוסי מזרחיד

66. החברה להגנת הטבע נגד לינה הנדל | 29/09/2018
מספר תיק: ע"א 446/96
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: לינה הנדל

67. מאמון עודה נגד החברה להגנת הטבע | 17/07/2019
מספר תיק: ע"א 6903/12
תובע: מאמון עודה | נתבע: החברה להגנת הטבע

68. החברה להגנת הטבע נגד שר המשטרה | 14/11/2019
מספר תיק: בג"ץ 3611/95
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: שר המשטרה

69. החברה להגנת הטבע נגד ח"כ רפאל איתן השר לאיכות הסביבה ושר | 17/01/2020
מספר תיק:
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: ח"כ רפאל איתן השר לאיכות הסביבה ושר