ההסתדרות הרפואית בישראל


נמצאו 31 פסקי דין של ההסתדרות הרפואית בישראל

1. ועד הרופאים בבית חולים איכילוב נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 01/12/2011
מספר תיק: 30184-09-11
תובע: ועד הרופאים בבית חולים איכילוב | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

2. עירית ירושלים נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 24/05/2012
מספר תיק: תא"ק 55836-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

3. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד משרד הבריאות | 14/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 4380/07
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: משרד הבריאות

4. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד מדינת ישראל-משרד הבריאות | 09/01/2013
מספר תיק:
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: מדינת ישראל-משרד הבריאות

5. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד קה"ל קרן השתלמות לעובדים בע"מ | 31/05/2013
מספר תיק:
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: קה"ל קרן השתלמות לעובדים בע"מ

6. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד ממשלת ישראל | 02/06/2013
מספר תיק:
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

7. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד שר הבריאות | 07/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 3423/98
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: שר הבריאות

8. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד שר הבריאות | 22/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 3423/98
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: שר הבריאות

9. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד היועץ המשפטי לממשלה | 06/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 9198/02
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

10. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד היועץ המשפטי לממשלה | 28/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 9198/02
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

11. ארגון הרופאים עובדי המדינה נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 25/02/2014
מספר תיק: ע"א 399/15
תובע: ארגון הרופאים עובדי המדינה | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

12. ארגון הרופאים עובדי המדינה נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 08/03/2014
מספר תיק: ע"א 399/15
תובע: ארגון הרופאים עובדי המדינה | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

13. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד הממשלה | 19/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 4128/15
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: הממשלה

14. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 02/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 5304/15
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

15. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 13/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

16. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 08/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

17. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 21/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

18. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 27/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

19. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 03/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

20. ועד רופאי בתי החולים בילינסון ושניידר נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 06/10/2014
מספר תיק: ע"א 410/15
תובע: ועד רופאי בתי החולים בילינסון ושניידר | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

21. ארגון הרופאים עובדי המדינה נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 15/10/2014
מספר תיק: ע"א 399/15
תובע: ארגון הרופאים עובדי המדינה | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

22. הסתדרות מדיצינית הדסה נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 14/11/2014
מספר תיק: ס"ק 56/05
תובע: הסתדרות מדיצינית הדסה | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

23. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד הסתדרות מדיצינית הדסה | 23/11/2014
מספר תיק:
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: הסתדרות מדיצינית הדסה

24. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 06/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

25. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 06/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

26. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 12/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

27. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד כנסת ישראל | 14/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1393/16
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: כנסת ישראל

28. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד מדינת ישראל | 24/10/2016
מספר תיק: פ"ה 13106-10
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: מדינת ישראל

29. חברת ידע פלס בע"מ נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 22/02/2017
מספר תיק:
תובע: חברת ידע פלס בע"מ | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

30. אדריאן לזרוביץ' נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 28/03/2017
מספר תיק: בבג"ץ 7505/98
תובע: אדריאן לזרוביץ' | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

31. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד פרזניוס מדיקל קר ישראל בע"מ | 24/02/2018
מספר תיק: ברע"א 10227/06
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: פרזניוס מדיקל קר ישראל בע"מ