האלוף משה קפלינסקי


נמצאו 1 פסקי דין של האלוף משה קפלינסקי

1. עירית חברון נגד האלוף משה קפלינסקי | 19/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 10497/02
תובע: עירית חברון | נתבע: האלוף משה קפלינסקי