האגודה לבריאות הציבור


נמצאו 7 פסקי דין של האגודה לבריאות הציבור

1. האגודה לבריאות הציבור נגד מדינת ישראל | 12/11/2009
מספר תיק: 001637/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: האגודה לבריאות הציבור | נתבע: מדינת ישראל - משרד החינוך

2. אבתסאם פאעור נגד האגודה לבריאות הציבור | 18/12/2011
מספר תיק: 8621-04-11
תובע: אבתסאם פאעור | נתבע: האגודה לבריאות הציבור

3. האגודה לבריאות הציבור נגד משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 18/01/2012
מספר תיק: 37385-07-11
תובע: האגודה לבריאות הציבור | נתבע: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

4. הסתדרות העובדים הלאומית נגד האגודה לבריאות הציבור | 05/02/2013
מספר תיק:
תובע: הסתדרות העובדים הלאומית | נתבע: האגודה לבריאות הציבור

5. אלברט אבוחסירה נגד האגודה לבריאות הציבור | 01/11/2013
מספר תיק:
תובע: אלברט אבוחסירה | נתבע: האגודה לבריאות הציבור

6. האגודה לבריאות הציבור נגד מדינת ישראל | 21/06/2014
מספר תיק:
תובע: האגודה לבריאות הציבור | נתבע: מדינת ישראל

7. האגודה לבריאות הציבור נגד עיריית אשדוד | 30/04/2017
מספר תיק: עע"מ 2941/17
תובע: האגודה לבריאות הציבור | נתבע: עיריית אשדוד