דניאל צברי


נמצאו 19 פסקי דין של דניאל צברי

1. דניאל צברי נגד מדינת ישראל-משרד | 01/09/2009
מספר תיק: 003696/08
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל-משרד החינוך

2. דניאל צברי נגד מדינת ישראל, משרד החינוך | 15/01/2012
מספר תיק: 3696-08
תובע: דניאל צברי | נתבע:

3. ציון אסף נגד דניאל צברי | 15/04/2012
מספר תיק: ת"ק 14691-09-11
תובע: ציון אסף | נתבע: דניאל צברי

4. דניאל צברי נגד ליאון פלדהמר | 02/05/2012
מספר תיק: ת"א 24263-07-11
תובע: דניאל צברי | נתבע: ליאון פלדהמר

5. דניאל צברי נגד דוד צור | 08/05/2012
מספר תיק: רע"א 9747/11
תובע: דניאל צברי | נתבע: דוד צור

6. דניאל צברי נגד מדינת ישראל-משרד החינוך | 04/07/2012
מספר תיק: תע"א 3696-08
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל-משרד החינוך

7. דניאל צברי נגד אבי ביטן | 09/07/2012
מספר תיק: ת"א 32516-03-12
תובע: דניאל צברי | נתבע: אבי ביטן

8. דניאל צברי נגד מדינת ישראל | 30/12/2012
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל

9. דניאל צברי נגד ליאון פלדהמר | 29/01/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: ליאון פלדהמר

10. דניאל צברי נגד ליאון פלדהמר | 26/04/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: ליאון פלדהמר

11. דניאל צברי נגד הסתדרות המורים בישראל | 11/05/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

12. דניאל צברי נגד מדינת ישראל | 01/07/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל

13. דניאל צברי נגד מדינת ישראל – משרד החינוך | 12/07/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל – משרד החינוך

14. דניאל צברי נגד בית הדין הארצי לעבודה | 11/08/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: בית הדין הארצי לעבודה

15. דניאל צברי נגד הסתדרות המורים בישראל | 06/09/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

16. דניאל צברי נגד משרד החינוך התרבות והספורט | 31/10/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: משרד החינוך התרבות והספורט

17. דניאל צברי נגד רשת מעונות מרגלית | 27/05/2014
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: רשת מעונות מרגלית

18. הסתדרות המורים בישראל נגד דניאל צברי | 29/04/2017
מספר תיק:
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: דניאל צברי

19. דניאל צברי נגד מדינת ישראל –משרד החינוך | 07/04/2019
מספר תיק: סע"ש 50070-02
תובע: דניאל צברי | נתבע: מדינת ישראל –משרד החינוך