דנה תמר פרבר


נמצאו 25 פסקי דין של דנה תמר פרבר

1. כהן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 19/07/2009
מספר תיק: 010866/08
תובע: כהן דרורה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

2. נחאס נגד בטוח לאומי | 20/07/2009
מספר תיק: 010286/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: נחאס נתאלי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

3. זיר ואח' נגד בטוח לאומי-סניף | 21/07/2009
מספר תיק: 013128/04 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: זיר אנתזאה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

4. דיאב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 22/07/2009
מספר תיק: 010528/06 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: דיאב יעקוב | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

5. חסאן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 01/10/2009
מספר תיק: 010615/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חסאן פואד | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

6. פרקס ססיליה נגד בטוח לאומי-סניף | 05/11/2009
מספר תיק: 010852/09 , סוג תיק בל , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: פרקס ססיליה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

7. גיאדה נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 06/12/2009
מספר תיק: 012028/06 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

8. בסיס נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 13/12/2009
מספר תיק: 010384/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בסיס עאישה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

9. קרסתני מסעוד נגד בטוח לאומי-סני | 14/12/2009
מספר תיק: 011196/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: קרסתני מסעוד | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

10. עקוב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 14/12/2009
מספר תיק: 010484/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: עקוב יעקוב | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

11. בן חיון נגד בטוח לאומי-סניף | 16/12/2009
מספר תיק: 011799/05 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בן חיון אברהם | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

12. אבו פרחה נגד בטוח לאומי-סניף | 17/12/2009
מספר תיק: 011391/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אבו פרחה מייסר | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

13. כהן חנה נגד ביטוח לאומי | 20/12/2009
מספר תיק: 010898/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: כהן חנה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

14. גועבה ראמי נגד המוסד לביטוח לאומי | 07/01/2010
מספר תיק: 010799/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: גועבה ראמי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

15. מרדכי אילוק - ביטוח לאומי | 01/02/2010
מספר תיק: 011295/09 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מרדכי אילוק | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

16. יששכר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 03/02/2010
מספר תיק: 011669/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: יששכר קטי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

17. טוטיאן נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 03/02/2010
מספר תיק: 012085/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: טוטיאן שמואל | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

18. חנוכה לאה לילי נגד ביטוח לאומי | 09/02/2010
מספר תיק: 011396/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חנוכה לאה לילי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

19. מונא נגד בטוח לאומי ירושלים | 09/02/2010
מספר תיק: 010689/08 , סוג תיק בל , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

20. מויאל מרסל נגד בטוח לאומי-סניף | 10/02/2010
מספר תיק: 011004/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מויאל מרסל | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

21. אוחיון נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 16/02/2010
מספר תיק: 011290/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אוחיון אלי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

22. עפרה סרי נגד המל"ל | 03/03/2010
מספר תיק: 011898/09 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: עופרה סרי | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

23. סלאימה נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 13/04/2010
מספר תיק: 011978/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: סלאימה עבד אלמג'ד | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

24. כהן שלמה נגד בטוח לאומי-סניף | 13/04/2010
מספר תיק: 010993/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: כהן שלמה | נתבע: קוויק ווארק בע"מ

25. חוראני - ביטוח לאומי | 13/04/2010
מספר תיק: 011886/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חוראני סלאל | נתבע: קוויק ווארק בע"מ