דוד קרה


נמצאו 3 פסקי דין של דוד קרה

1. דוד קרה נגד בניני הדר רבה בנימין בע"מ | 17/04/2012
מספר תיק: תא"מ 36619-10-11
תובע: דוד קרה | נתבע: בניני הדר רבה בנימין בע"מ

2. דוד קרה נגד בניני הדר רבה בנימין בע"מ | 01/01/2013
מספר תיק:
תובע: דוד קרה | נתבע: בניני הדר רבה בנימין בע"מ

3. דוד קרה נגד דוד בן סעדון | 26/04/2013
מספר תיק:
תובע: דוד קרה | נתבע: דוד בן סעדון