דוד קרדיש


נמצאו 9 פסקי דין של דוד קרדיש

1. דוד קרדיש נגד כהן | 25/04/2012
מספר תיק: ת"ט 48093-02-12
תובע: דוד קרדיש | נתבע: כהן

2. דוד קרדיש נגד מדינת ישראל | 25/09/2013
מספר תיק: ע"פ 2753/14
תובע: דוד קרדיש | נתבע: מדינת ישראל

3. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 01/10/2013
מספר תיק: בש"פ 2850/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש

4. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 08/10/2013
מספר תיק: בש"פ 2850/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש

5. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 24/10/2013
מספר תיק: בש"פ 2850/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש

6. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 13/11/2013
מספר תיק: בש"פ 5150/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש

7. דוד קרדיש נגד רשות המיסים - לשכה משפטית | 16/12/2013
מספר תיק:
תובע: דוד קרדיש | נתבע: רשות המיסים - לשכה משפטית

8. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 20/05/2014
מספר תיק: בש"פ 5498/15
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש

9. מדינת ישראל נגד דוד קרדיש | 06/07/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: דוד קרדיש