דוד הבי


נמצאו 10 פסקי דין של דוד הבי

1. דוד הבי נגד מדינת ישראל | 21/08/2013
מספר תיק:
תובע: דוד הבי | נתבע: מדינת ישראל

2. דוד הבי נגד מדינת ישראל | 22/08/2013
מספר תיק:
תובע: דוד הבי | נתבע: מדינת ישראל

3. דוד הבי נגד מדינת ישראל | 08/01/2014
מספר תיק: ע"פ 3506/13
תובע: דוד הבי | נתבע: מדינת ישראל

4. דוד הבי נגד חן ברדיצ'ב | 31/03/2014
מספר תיק: ע"א 9002/02
תובע: דוד הבי | נתבע: חן ברדיצ'ב

5. דוד הבי נגד חן ברדיצ'ב | 01/04/2014
מספר תיק: ע"א 9002/02
תובע: דוד הבי | נתבע: חן ברדיצ'ב

6. דוד הבי נגד חן ברדיצ'ב | 02/04/2014
מספר תיק: ע"א 9002/02
תובע: דוד הבי | נתבע: חן ברדיצ'ב

7. דוד הבי נגד חן ברדיצ'ב | 05/04/2014
מספר תיק: ע"א 8069/02
תובע: דוד הבי | נתבע: חן ברדיצ'ב

8. דוד הבי נגד מדינת ישראל | 19/07/2014
מספר תיק: ע"פ 3506/13
תובע: דוד הבי | נתבע: מדינת ישראל

9. דוד הבי נגד מדינת ישראל | 26/08/2014
מספר תיק: ע"פ 3506/13
תובע: דוד הבי | נתבע: מדינת ישראל

10. דוד הבי נגד עו"ד עוזי מור | 02/02/2017
מספר תיק:
תובע: דוד הבי | נתבע: עו"ד עוזי מור