דוד באבאי


נמצאו 6 פסקי דין של דוד באבאי

1. דוד באבאי נגד שמר בכר & שות' | 01/12/2011
מספר תיק: 26235-10-11
תובע: דוד באבאי | נתבע: שמר בכר & שות'

2. דוד באבאי נגד שוקת אביזרים בע"מ | 25/04/2012
מספר תיק: ת"א 28093-06-11
תובע: דוד באבאי | נתבע: שוקת אביזרים בע"מ

3. דוד באבאי נגד יגאל כהן | 10/02/2013
מספר תיק:
תובע: דוד באבאי | נתבע: יגאל כהן

4. דוד באבאי נגד יגאל כהן | 30/06/2013
מספר תיק:
תובע: דוד באבאי | נתבע: יגאל כהן

5. דוד באבאי נגד שוקת אביזרים בע"מ | 02/11/2014
מספר תיק: בע"א 23253-10
תובע: דוד באבאי | נתבע: שוקת אביזרים בע"מ

6. דוד באבאי נגד שוקת אביזרים בע"מ | 12/04/2014
מספר תיק:
תובע: דוד באבאי | נתבע: שוקת אביזרים בע"מ