דוד אמיר


נמצאו 9 פסקי דין של דוד אמיר

1. נשואה זנקס נגד אמיר | 19/08/2009
מספר תיק: 001556/01 , סוג תיק א , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | נתבע: דוד אמיר

2. נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ נגד דוד אמיר | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | נתבע: דוד אמיר

3. נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ נגד דוד אמיר | 14/11/2012
מספר תיק:
תובע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | נתבע: דוד אמיר

4. BIOPETROCLEAN INC. נגד דוד אמיר | 31/07/2013
מספר תיק:
תובע: BIOPETROCLEAN INC. | נתבע: דוד אמיר

5. דוד אמיר נגד נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | 13/11/2013
מספר תיק: רע"א 9341/03
תובע: דוד אמיר | נתבע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ

6. דוד אמיר נגד נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | 22/11/2013
מספר תיק: רע"א 9341/03
תובע: דוד אמיר | נתבע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ

7. דוד אמיר נגד נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ | 11/12/2013
מספר תיק: רע"א 9341/03
תובע: דוד אמיר | נתבע: נשואה זנקס ניירות ערך בע"מ

8. דוד אמיר נגד נשואה זנקס בע"מ | 17/02/2014
מספר תיק: בש"א 1292/03
תובע: דוד אמיר | נתבע: נשואה זנקס בע"מ

9. דוד אמיר נגד עלה הרצליה עמותה למען הקשיש | 18/10/2014
מספר תיק:
תובע: דוד אמיר | נתבע: עלה הרצליה עמותה למען הקשיש