גלב גרוזובסקי


נמצאו 6 פסקי דין של גלב גרוזובסקי

1. גלב גרוזובסקי נגד מדינת ישראל | 23/04/2014
מספר תיק: בש"פ 3877/15
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: מדינת ישראל

2. גלב גרוזובסקי נגד היועץ המשפטי לממשלה | 28/05/2014
מספר תיק: ע"פ 1210/15
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

3. גלב גרוזובסקי נגד שרת המשפטים | 06/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8271/15
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: שרת המשפטים

4. גלב גרוזובסקי נגד מדינת ישראל | 22/08/2014
מספר תיק: דנ"פ 1780/16
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: מדינת ישראל

5. גלב גרוזובסקי נגד שרת המשפטים | 09/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3459/16
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: שרת המשפטים

6. גלב גרוזובסקי נגד מדינת ישראל | 01/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6924/16
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: מדינת ישראל