בשאר ברגותי


נמצאו 2 פסקי דין של בשאר ברגותי

1. בשאר ברגותי נגד היועץ המשפטי לממשלה | 13/11/2013
מספר תיק: רע"ב 1443/04
תובע: בשאר ברגותי | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

2. בשאר ברגותי נגד היועץ המשפטי לממשלה | 28/10/2013
מספר תיק: דנג"ץ 4353/04
תובע: בשאר ברגותי | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה