בראדעיה יוסף


נמצאו 5 פסקי דין של בראדעיה יוסף

1. בראדעיה יוסף נגד אודר הנדסה ובנ | 02/11/2009
מספר תיק: 001215/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בראדעיה יוסף | נתבע: אודר הנדסה ובניין בע"מ

2. בראדעיה יוסף נגד אודר הנדסה ובנ | 02/11/2009
מספר תיק: 001215/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בראדעיה יוסף | נתבע: אודר הנדסה ובניין בע"מ

3. בראדעייה יוסף נגד אודר הנדסה | 02/11/2009
מספר תיק: 005543/09 , סוג תיק דמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בראדעיה יוסף | נתבע: אודר הנדסה ובניין בע"מ

4. בראדעיה יוסף נגד אודר הנדסה ובנ | 02/11/2009
מספר תיק: 005717/09 , סוג תיק דמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בראדעיה יוסף | נתבע: אודר הנדסה ובניין בע"מ

5. בראדעיה יוסף נגד אודר הנדסה ובנ | 02/11/2009
מספר תיק: 005717/09 , סוג תיק דמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: בראדעיה יוסף | נתבע: אודר הנדסה ובניין בע"מ