בנק ישראל


נמצאו 17 פסקי דין של בנק ישראל

1. אבי בן שימול נגד בנק ישראל | 17/09/2009
מספר תיק: 002922/09
תובע: אבי בן שימול | נתבע: בנק ישראל

2. אבי בן שימול נגד בנק ישראל | 24/09/2009
מספר תיק: 002922/09 , סוג תיק ע , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אבי בן שימול | נתבע: בנק ישראל

3. אבי בן שימול נגד בנק ישראל | 12/10/2009
מספר תיק: 002922/09
תובע: אבי בן שימול | נתבע: בנק ישראל

4. מאנה אילנה - בנק ישראל | 17/01/2010
מספר תיק: 001667/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מאנה אילנה | נתבע: בנק ישראל

5. (פרל שאול נגד בנק ישראל )בתיק פרל שאול נגד בנק ישראל | 04/02/2010
מספר תיק: 001564/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: שאול פרל | נתבע: בנק ישראל

6. (פרל שאול נגד בנק ישראל )בתיק פרל שאול נגד בנק ישראל | 24/02/2010
מספר תיק: 001564/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: שאול פרל | נתבע: בנק ישראל

7. הרצל רבניאן נגד בנק ישראל | 03/09/2013
מספר תיק:
תובע: הרצל רבניאן | נתבע: בנק ישראל

8. הרצל רבניאן נגד בנק ישראל | 22/11/2013
מספר תיק: ע"א 4665/03
תובע: הרצל רבניאן | נתבע: בנק ישראל

9. בנק ישראל נגד הממונה על השכר במשרד האוצר | 25/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 977/04
תובע: בנק ישראל | נתבע: הממונה על השכר במשרד האוצר

10. הרצל רבניאן נגד בנק ישראל | 27/12/2013
מספר תיק: ע"א 4665/03
תובע: הרצל רבניאן | נתבע: בנק ישראל

11. הרצל רבניאן נגד בנק ישראל | 22/01/2014
מספר תיק: ע"א 4665/03
תובע: הרצל רבניאן | נתבע: בנק ישראל

12. סיגלית ויקי פאר נגד בנק ישראל | 04/04/2014
מספר תיק:
תובע: סיגלית ויקי פאר | נתבע: בנק ישראל

13. יעקב סגל נגד בנק ישראל | 09/07/2014
מספר תיק:
תובע: יעקב סגל | נתבע: בנק ישראל

14. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד בנק ישראל | 09/11/2014
מספר תיק: עע"מ 5089/16
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: בנק ישראל

15. איתן מורג נגד בנק ישראל | 02/02/2018
מספר תיק:
תובע: איתן מורג | נתבע: בנק ישראל

16. בנק ישראל נגד רדיו אלחוט חברה למסחר שרות והפצה בע"מ | 13/08/2018
מספר תיק: ע"א 4447/96
תובע: בנק ישראל | נתבע: רדיו אלחוט חברה למסחר שרות והפצה בע"מ

17. אן.סי.נאטקו יעוץ בע"מ נגד בנק ישראל | 20/07/2019
מספר תיק:
תובע: אן.סי.נאטקו יעוץ בע"מ | נתבע: בנק ישראל