בנק טפחות


נמצאו 2 פסקי דין של בנק טפחות

1. עלמו מנטמיר נגד בנק טפחות | 27/09/2013
מספר תיק:
תובע: עלמו מנטמיר | נתבע: בנק טפחות

2. מרדכי כהן נגד בנק טפחות | 22/02/2017
מספר תיק: רע"א 995/00
תובע: מרדכי כהן | נתבע: בנק טפחות