בנק הפועלים בע''מ


נמצאו 36 פסקי דין של בנק הפועלים בע''מ

1. מרים איתנה מכמל נגד בנק הפועלים בע''מ | 04/05/2010
מספר תיק: 2657/10
תובע: מרים איתנה מכמל | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

2. מתיתיהו יקירה נגד בנק הפועלים בע''מ | 30/04/2012
מספר תיק: בש"א 2313/12
תובע: מתיתיהו יקירה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

3. ניסים חדד נגד בנק הפועלים בע''מ | 02/05/2012
מספר תיק: בש"א 3112/12
תובע: ניסים חדד | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

4. בנק הפועלים בע''מ נגד ג'ורג' סאחורי | 07/05/2012
מספר תיק: תא"ק 12805-05-12
תובע: בנק הפועלים בע''מ | נתבע: ג'ורג' סאחורי

5. בלה חיימוביץ' נגד בנק הפועלים בע''מ | 23/05/2012
מספר תיק: רע"א 3681/12
תובע: בלה חיימוביץ' | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

6. אייקום תקשורת בע''מ נגד בנק הפועלים בע''מ | 10/06/2012
מספר תיק: רע"א 3912/12
תובע: אייקום תקשורת בע''מ | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

7. עוזי רחמים נגד בנק הפועלים בע''מ | 17/06/2012
מספר תיק: בש"א 4620/12
תובע: עוזי רחמים | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

8. בנק הפועלים בע''מ נגד יהודה כהן | 10/10/2012
מספר תיק: בנק הפועלים
תובע: בנק הפועלים בע''מ | נתבע: יהודה כהן

9. צבי תום צבעוני נגד בנק הפועלים בע''מ | 31/10/2012
מספר תיק:
תובע: צבי תום צבעוני | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

10. ניסים חדד נגד בנק הפועלים בע''מ | 05/12/2012
מספר תיק:
תובע: ניסים חדד | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

11. אברהם דרעי נגד בנק הפועלים בע''מ | 16/12/2012
מספר תיק:
תובע: אברהם דרעי | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

12. יהושע שביט נגד בנק הפועלים בע''מ | 28/12/2012
מספר תיק:
תובע: יהושע שביט | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

13. מתיתיהו יקירה נגד בנק הפועלים בע''מ | 28/12/2012
מספר תיק:
תובע: מתיתיהו יקירה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

14. יעקב נעימי [בפש''ר] נגד בנק הפועלים בע''מ | 05/01/2013
מספר תיק:
תובע: יעקב נעימי [בפש''ר] | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

15. שרה כהן נגד בנק הפועלים בע''מ | 02/02/2013
מספר תיק:
תובע: שרה כהן | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

16. מתיתיהו יקירה נגד בנק הפועלים בע''מ | 04/04/2013
מספר תיק:
תובע: מתיתיהו יקירה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

17. ניסים חדד נגד בנק הפועלים בע''מ | 12/04/2013
מספר תיק:
תובע: ניסים חדד | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

18. מתיתיהו יקירה נגד בנק הפועלים בע''מ | 19/04/2013
מספר תיק:
תובע: מתיתיהו יקירה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

19. אדוארד גאנם נגד בנק הפועלים בע''מ | 22/04/2013
מספר תיק:
תובע: אדוארד גאנם | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

20. אברהם פלקסר נגד בנק הפועלים בע''מ | 13/05/2013
מספר תיק:
תובע: אברהם פלקסר | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

21. יהודה שמשון נגד בנק הפועלים בע''מ | 25/05/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה שמשון | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

22. יצחק מונדרי נגד בנק הפועלים בע''מ | 06/06/2013
מספר תיק:
תובע: יצחק מונדרי | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

23. רלה וינשטיין נגד בנק הפועלים בע''מ | 14/07/2013
מספר תיק:
תובע: רלה וינשטיין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

24. רמונה קשמה [נחמיאס] נגד בנק הפועלים בע''מ | 12/08/2013
מספר תיק:
תובע: רמונה קשמה [נחמיאס] | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

25. רמונה קשמה [נחמיאס] נגד בנק הפועלים בע''מ | 12/08/2013
מספר תיק:
תובע: רמונה קשמה [נחמיאס] | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

26. ניסים חדד נגד בנק הפועלים בע''מ | 23/08/2013
מספר תיק:
תובע: ניסים חדד | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

27. צבי קולירין נגד בנק הפועלים בע''מ | 25/08/2013
מספר תיק:
תובע: צבי קולירין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

28. צבי קולירין נגד בנק הפועלים בע''מ | 17/10/2013
מספר תיק: ע"א 1341/14
תובע: צבי קולירין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

29. צבי קולירין נגד בנק הפועלים בע''מ | 25/11/2013
מספר תיק: ע"א 1341/14
תובע: צבי קולירין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

30. ויקטוריה נעימי נגד בנק הפועלים בע''מ | 07/12/2013
מספר תיק: ע"א 1100/13
תובע: ויקטוריה נעימי | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

31. שרה כהן עי נעימי ויקטוריה נגד בנק הפועלים בע''מ | 08/12/2013
מספר תיק: ע"א 1100/13
תובע: שרה כהן עי נעימי ויקטוריה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

32. שרה כהן עי נעימי ויקטוריה נגד בנק הפועלים בע''מ | 10/12/2013
מספר תיק: ע"א 1100/13
תובע: שרה כהן עי נעימי ויקטוריה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

33. רלה ויינשטיין נגד בנק הפועלים בע''מ | 19/01/2014
מספר תיק: רע"א 711/03
תובע: רלה ויינשטיין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

34. רלה ויינשטיין נגד בנק הפועלים בע''מ | 12/02/2014
מספר תיק: רע"א 711/03
תובע: רלה ויינשטיין | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

35. שרה כהן ע"י נעימי ויקטוריה נגד בנק הפועלים בע''מ | 16/04/2014
מספר תיק: ע"א 1100/13
תובע: שרה כהן ע"י נעימי ויקטוריה | נתבע: בנק הפועלים בע''מ

36. שי שבתאי לביא לנדאו נגד בנק הפועלים בע''מ | 04/03/2017
מספר תיק: רע"א 5919/99
תובע: שי שבתאי לביא לנדאו | נתבע: בנק הפועלים בע''מ