בנק המזרחי


נמצאו 12 פסקי דין של בנק המזרחי

1. בנק המזרחי נגד דקסגון חב` לסחר | 15/02/2012
מספר תיק: 26999-06
תובע: בנק המזרחי | נתבע: דקסגון חב` לסחר

2. עוזי קרן נגד בנק המזרחי | 17/11/2013
מספר תיק: ע"א 10187/03
תובע: עוזי קרן | נתבע: בנק המזרחי

3. עוזי קרן נגד בנק המזרחי | 22/11/2013
מספר תיק: ע"א 10187/03
תובע: עוזי קרן | נתבע: בנק המזרחי

4. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 28/02/2014
מספר תיק: רע"א 1601/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

5. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 14/03/2014
מספר תיק: רע"א 1601/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

6. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 02/04/2014
מספר תיק: רע"א 1601/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

7. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 16/04/2014
מספר תיק: רע"א 1980/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

8. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 16/04/2014
מספר תיק: רע"א 1601/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

9. שרה בן-ארי נגד בנק המזרחי | 30/04/2014
מספר תיק: בש"א 3932/15
תובע: שרה בן-ארי | נתבע: בנק המזרחי

10. שרה בן ארי נגד בנק המזרחי | 20/05/2014
מספר תיק: רע"א 1601/15
תובע: שרה בן ארי | נתבע: בנק המזרחי

11. המועצה האיזורית מעלה יוסף נגד בנק המזרחי | 11/10/2014
מספר תיק: בש"א 6509/00
תובע: המועצה האיזורית מעלה יוסף | נתבע: בנק המזרחי

12. אריה בן נגד בנק המזרחי | 20/04/2017
מספר תיק: בש"א 2429/17
תובע: אריה בן | נתבע: בנק המזרחי