בן ציון לוי


נמצאו 6 פסקי דין של בן ציון לוי

1. בן ציון לוי נגד נופהר פיתוח ותשתיות בע"מ | 30/04/2012
מספר תיק: ת"א 2974-02-12
תובע: בן ציון לוי | נתבע: נופהר פיתוח ותשתיות בע"מ

2. מדינת ישראל מחלקת חקירות שוטרים ירושלים נגד בן ציון לוי | 02/05/2012
מספר תיק: ת"פ 5673-03
תובע: מ.י. מחלקת חקירות שוטרים ירושלים | נתבע: בן ציון לוי

3. בן ציון לוי נגד שירות בתי הסוהר | 13/03/2014
מספר תיק:
תובע: בן ציון לוי | נתבע: שירות בתי הסוהר

4. בן ציון לוי נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | 28/04/2018
מספר תיק: ע"א 704/96
תובע: בן ציון לוי | נתבע: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

5. ביטוח חקלאי נגד בן ציון לוי | 31/10/2018
מספר תיק:
תובע: ביטוח חקלאי | נתבע: בן ציון לוי

6. בהאא בוזיה נגד בן ציון לוי | 29/12/2018
מספר תיק: ע"ע 1424/02
תובע: בהאא בוזיה | נתבע: בן ציון לוי