בית משפט השלום


נמצאו 7 פסקי דין של בית משפט השלום

1. אהוד אור נגד בית משפט השלום | 16/03/2017
מספר תיק: בג"צ 9370/99
תובע: אהוד אור | נתבע: בית משפט השלום

2. שי חיימוב נגד בית משפט השלום | 24/06/2017
מספר תיק: בג"ץ 4459/99
תובע: שי חיימוב | נתבע: בית משפט השלום

3. עו"ד שמחה ניר נגד בית משפט השלום | 05/07/2017
מספר תיק: בג"צ 4044/99
תובע: עו"ד שמחה ניר | נתבע: בית משפט השלום

4. שלום רוימי נגד בית משפט השלום | 21/02/2018
מספר תיק: בג"ץ 3724/98
תובע: שלום רוימי | נתבע: בית משפט השלום

5. שרגא צור נגד בית משפט השלום | 03/04/2018
מספר תיק: בג"ץ 3037/98
תובע: שרגא צור | נתבע: בית משפט השלום

6. רוימי שלום נגד בית משפט השלום | 12/04/2018
מספר תיק: בג"ץ 3724/98
תובע: רוימי שלום | נתבע: בית משפט השלום

7. שוחט אפרים נגד בית משפט השלום | 04/12/2019
מספר תיק: בשג"צ 3545/97
תובע: שוחט אפרים | נתבע: בית משפט השלום