א. לבנוני


נמצאו 9 פסקי דין של א. לבנוני

1. ליברמן נגד המל"ל | 20/07/2009
מספר תיק: 011704/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: ליברמן אברהם | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

2. מטייב ישבה נגד המל"ל | 22/07/2009
מספר תיק: 011746/08
תובע: מטייב ישבה | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

3. סלב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 05/11/2009
מספר תיק: 010924/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: נעמי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

4. סלב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 05/11/2009
מספר תיק: 010924/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: נעמי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

5. סלב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 05/11/2009
מספר תיק: 010924/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: נעמי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

6. סלב נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים | 05/11/2009
מספר תיק: 010924/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: נעמי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

7. סביח נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 31/12/2009
מספר תיק: 011428/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: עאישה סביח | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

8. אבו מחימיד נגד בטוח לאומי-סניף | 02/02/2010
מספר תיק: 011568/06 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: פאטמה אבו מחימיד | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

9. ברכאת עסאם נגד המל"ל | 23/03/2010
מספר תיק: 011779/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: ברכאת עסאם | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ