ארגון העיתונאים בישראל


נמצאו 5 פסקי דין של ארגון העיתונאים בישראל

1. ארגון העיתונאים בישראל נגד ראש הממשלה | 10/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 2996/17
תובע: ארגון העיתונאים בישראל | נתבע: ראש הממשלה

2. ארגון העיתונאים בישראל נגד ידיעות תקשורת בע"מ | 25/10/2019
מספר תיק: בג"צ 7029/95
תובע: ארגון העיתונאים בישראל | נתבע: ידיעות תקשורת בע"מ

3. ארגון העיתונאים בישראל נגד ידיעות אינטרנט בע"מ | 18/05/2020
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל | נתבע: ידיעות אינטרנט בע"מ

4. ארגון העיתונאים בישראל נגד ידיעות אינטרנט | 14/06/2020
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל | נתבע: ידיעות אינטרנט

5. ארגון העיתונאים בישראל נגד תאגיד השידור הציבורי הישראלי | 09/07/2020
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל | נתבע: תאגיד השידור הציבורי הישראלי