אמציה עמפלי


נמצאו 10 פסקי דין של אמציה עמפלי

1. אמציה עמפלי נגד רשות הגנים הלאומיים | 21/08/2013
מספר תיק:
תובע: אמציה עמפלי | נתבע: רשות הגנים הלאומיים

2. אמציה עמפלי נגד רשות הגנים הלאומיים | 11/09/2013
מספר תיק:
תובע: אמציה עמפלי | נתבע: רשות הגנים הלאומיים

3. אמציה עמפלי נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה | 25/09/2013
מספר תיק: בש"ם 2660/14
תובע: אמציה עמפלי | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

4. אמציה עמפלי נגד קצין התגמולים – אגף השיקום | 05/10/2013
מספר תיק: רע"א 701/14
תובע: אמציה עמפלי | נתבע: קצין התגמולים – אגף השיקום

5. מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי | 29/10/2013
מספר תיק: עע"מ 3541/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אמציה עמפלי

6. אמציה עמפלי נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר | 16/11/2013
מספר תיק: עע"מ 3547/14
תובע: אמציה עמפלי | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר

7. מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי | 04/12/2013
מספר תיק: עע"מ 3541/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אמציה עמפלי

8. מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי | 12/04/2014
מספר תיק: עע"מ 3541/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אמציה עמפלי

9. מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי | 17/04/2014
מספר תיק: עע"מ 3541/14
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אמציה עמפלי

10. מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי | 24/04/2014
מספר תיק: ע"א 7185/13
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אמציה עמפלי