אמל סובחי אחסין


נמצאו 3 פסקי דין של אמל סובחי אחסין

1. אמל סובחי אחסין נגד שר הפנים | 15/10/2014
מספר תיק: בר"מ 4535/16
תובע: אמל סובחי אחסין | נתבע: שר הפנים

2. אמל סובחי אחסין נגד שר הפנים | 26/10/2014
מספר תיק: בר"מ 4535/16
תובע: אמל סובחי אחסין | נתבע: שר הפנים

3. אמל סובחי אחסין נגד שר הפנים | 02/11/2016
מספר תיק: בר"מ 4535/16
תובע: אמל סובחי אחסין | נתבע: שר הפנים