אליהו קצירי


נמצאו 10 פסקי דין של אליהו קצירי

1. כנרת וסטמן נגד אליהו קצירי | 30/12/2007
מספר תיק: בש"א 10678/07
תובע: כנרת וסטמן | נתבע: אליהו קצירי

2. אליהו קצירי נגד פרנקה גזית | 21/12/2012
מספר תיק:
תובע: אליהו קצירי | נתבע: פרנקה גזית

3. אליהו קצירי נגד דן כהן | 09/01/2013
מספר תיק:
תובע: אליהו קצירי | נתבע: דן כהן

4. גאיללה כהן נגד אליהו קצירי | 18/11/2013
מספר תיק:
תובע: גאיללה כהן | נתבע: אליהו קצירי

5. אליהו קצירי נגד גאיללה כהן | 19/02/2014
מספר תיק: בע"א 4998/11
תובע: אליהו קצירי | נתבע: גאיללה כהן

6. קורנוקופיה בע"מ נגד אליהו קצירי | 30/09/2014
מספר תיק:
תובע: קורנוקופיה בע"מ | נתבע: אליהו קצירי

7. יצחק צבי איפרגן נגד אליהו קצירי | 03/10/2014
מספר תיק: הפ"ב 17436-09
תובע: יצחק צבי איפרגן | נתבע: אליהו קצירי

8. אליהו קצירי נגד ג.ר נוף תל-אביב בע"מ | 09/11/2016
מספר תיק: פר"ק 30725-04
תובע: אליהו קצירי | נתבע: ג.ר נוף תל-אביב בע"מ

9. אליהו קצירי נגד ג.ר. נוף תל אביב בע"מ | 30/04/2017
מספר תיק: ע"א 9915/16
תובע: אליהו קצירי | נתבע: ג.ר. נוף תל אביב בע"מ

10. אליהו קצירי נגד מצפה ארסוף בע"מ | 03/09/2017
מספר תיק: פר"ק 30725-04
תובע: אליהו קצירי | נתבע: מצפה ארסוף בע"מ