אליהו עטיה


נמצאו 5 פסקי דין של אליהו עטיה

1. פיננסים בע"מ ריאלפיקס נגד אליהו עטיה | 01/10/2013
מספר תיק:
תובע: פיננסים בע"מ ריאלפיקס | נתבע: אליהו עטיה

2. אליהו עטיה נגד מדינת ישראל | 16/07/2017
מספר תיק: ע"א 2593/99
תובע: אליהו עטיה | נתבע: מדינת ישראל

3. אליהו עטיה נגד אפיקים | 10/11/2019
מספר תיק:
תובע: אליהו עטיה | נתבע: אפיקים

4. יוסף אבואב נגד אליהו עטיה | 12/12/2019
מספר תיק:
תובע: יוסף אבואב | נתבע: אליהו עטיה

5. שלומי אלמקייס נגד אליהו עטיה | 17/09/2020
מספר תיק: רע"א 353/20
תובע: שלומי אלמקייס | נתבע: אליהו עטיה