איסאקוב שלום


נמצאו 1 פסקי דין של איסאקוב שלום

1. מדינת ישראל נגד איסאקוב שלום | 29/11/2016
מספר תיק: ר"ע 418/85
תובע: מדינת ישראל | נתבע: איסאקוב שלום