אילנית גדקר-אהרוני


נמצאו 12 פסקי דין של אילנית גדקר-אהרוני

1. בטוח לאומי-סניף באר נגד ישי דוד | 11/10/2009
מספר תיק: 001282/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: בטוח לאומי-סניף באר שבע | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

2. חנניה ביטון נגד בטוח לאומי-סניף | 18/10/2009
מספר תיק: 002975/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: חנניה ביטון | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

3. בניטה אושרת נגד בטוח לאומי-סניף | 22/10/2009
מספר תיק: 001836/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: בניטה אושרת | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

4. יוסף בן אינוס נגד בטוח לאומי-סנ | 22/10/2009
מספר תיק: 001843/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: יוסף בן אינוס | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

5. בוקריס מיכאל נגד בטוח לאומי-סני | 27/10/2009
מספר תיק: 002453/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: בורקיס מיכאל | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

6. מימון כהן נגד בטוח לאומי-סניף ב | 29/10/2009
מספר תיק: 001670/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מימון כהן | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

7. אריה פרץ נגד בטוח לאומי-סניף בא | 01/11/2009
מספר תיק: 002027/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אריה פרץ | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

8. נובכוב רות נגד בטוח לאומי-סניף | 02/11/2009
מספר תיק: 002285/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: נובכוב רות | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

9. חג'ג' רפי נגד בטוח לאומי-סניף ב | 01/12/2009
מספר תיק: 002183/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

10. אלון שונטל נגד בטוח לאומי-סניף | 17/12/2009
מספר תיק: 002128/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אלון שונטל | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

11. חני מורנו נגד בטוח לאומי-סניף | 17/12/2009
מספר תיק: 002455/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: חני מורנו | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

12. לוצקי יעקב נגד בטוח לאומי-סניף | 06/01/2010
מספר תיק: 002571/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: לוצקי יעקב | נתבע: המוסד לביטוח לאומי