אוניברסיטת אריאל בשומרון


נמצאו 13 פסקי דין של אוניברסיטת אריאל בשומרון

1. אמיר חצרוני נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 05/10/2013
מספר תיק: ע"ע 300353/97
תובע: אמיר חצרוני | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

2. אוניברסיטת אריאל בשומרון נגד ארגון הסגל הבכיר במרכז האוניברסיטאי | 10/10/2013
מספר תיק:
תובע: אוניברסיטת אריאל בשומרון | נתבע: ארגון הסגל הבכיר במרכז האוניברסיטאי

3. רינה צולאק נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 10/10/2013
מספר תיק:
תובע: רינה צולאק | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

4. מיכאל סלוצקי נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 19/10/2014
מספר תיק: עע"מ 4623/15
תובע: מיכאל סלוצקי | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

5. ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל... נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 24/11/2014
מספר תיק: בהמ"ד 28319-06
תובע: ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל בשומרון | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

6. ישראל חנוקוגלו נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 13/11/2016
מספר תיק:
תובע: ישראל חנוקוגלו | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

7. ישראל חנוקוגלו נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 23/11/2016
מספר תיק:
תובע: ישראל חנוקוגלו | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

8. אוניברסיטת אריאל בשומרון נגד ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל... | 02/04/2018
מספר תיק: ס"ק 28334-10
תובע: אוניברסיטת אריאל בשומרון | נתבע: ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל בשומרון

9. הסתדרות העובדים הלאומית נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 28/09/2018
מספר תיק: ס"ק 49047-08
תובע: הסתדרות העובדים הלאומית | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

10. מוטי טולדנו נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 05/04/2019
מספר תיק: רע"א 7532/07
תובע: מוטי טולדנו | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

11. פרופ' אשר יהלום נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 28/04/2020
מספר תיק:
תובע: פרופ' אשר יהלום | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

12. פרופסור אשר יהלום נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 24/05/2020
מספר תיק:
תובע: פרופסור אשר יהלום | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון

13. אליאב אברהם פדלון נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון | 04/06/2020
מספר תיק: ע"א 838/87
תובע: אליאב אברהם פדלון | נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון