אוולין בטיסטה


נמצאו 1 פסקי דין של אוולין בטיסטה

1. אוולין בטיסטה נגד שר הפנים | 23/02/2010
מספר תיק: 000370/10 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: אוולין בטיסטה | נתבע: שר הפנים