אובייקטיבי לתועלת הציבור


נמצאו 2 פסקי דין של אובייקטיבי לתועלת הציבור

1. אובייקטיבי לתועלת הציבור נגד דרך ארץ היוויז בע"מ | 30/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 8919/04
תובע: אובייקטיבי לתועלת הציבור | נתבע: דרך ארץ היוויז בע"מ

2. אובייקטיבי לתועלת הציבור נגד דרך ארץ היוויז בע"מ | 01/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 8919/04
תובע: אובייקטיבי לתועלת הציבור | נתבע: דרך ארץ היוויז בע"מ