אגודת התעופה הכללית


נמצאו 4 פסקי דין של אגודת התעופה הכללית

1. אגודת התעופה הכללית נגד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה | 19/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5625/15
תובע: אגודת התעופה הכללית | נתבע: עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה

2. אגודת התעופה הכללית נגד שר התחבורה | 29/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 9116/99
תובע: אגודת התעופה הכללית | נתבע: שר התחבורה

3. אגודת התעופה הכללית נגד שר התחבורה | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 9116/99
תובע: אגודת התעופה הכללית | נתבע: שר התחבורה

4. אגודת התעופה הכללית נגד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה | 07/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 5625/15
תובע: אגודת התעופה הכללית | נתבע: עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה