אגודת העיתונאים בת"א


נמצאו 7 פסקי דין של אגודת העיתונאים בת"א

1. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 27/04/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

2. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 01/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

3. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 10/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

4. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 20/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

5. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 20/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

6. ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א | 15/06/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה | נתבע: אגודת העיתונאים בת"א

7. אגודת העיתונאים בת"א נגד מדינת ישראל | 07/09/2014
מספר תיק: רע"א 2270/16
תובע: אגודת העיתונאים בת"א | נתבע: מדינת ישראל