אברהם צבי שפירא


נמצאו 4 פסקי דין של אברהם צבי שפירא

1. משה כהן נגד אברהם צפי שפירא ואח' | 10/08/2009
מספר תיק: 005862/09
תובע: משה כהן | נתבע: אברהם צבי שפירא

2. 1. אברהם צבי שפירא 2. מאיר שולביץ 3 הרב צבי שרלין נגד משה כהן | 19/10/2009
מספר תיק: 007203/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אברהם צבי שפירא | נתבע: משה כהן

3. משה כהן נגד אברהם צבי שפירא ואח' | 15/11/2009
מספר תיק: 021007/08 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: משה כהן | נתבע: אברהם צבי שפירא

4. 1. אברהם צבי שפירא 2. מאיר שולביץ 3 הרב צבי שרלין נגד משה כהן | 06/12/2009
מספר תיק: 007203/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אברהם צבי שפירא | נתבע: משה כהן