אברהם ירון


נמצאו 37 פסקי דין של אברהם ירון

1. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד כהן גבריאל | 19/07/2009
מספר תיק: 002117/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

2. התאחדות קבלנים נגד בן ברוך | 21/07/2009
מספר תיק: 002268/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

3. התאחדות קבלנים נגד שם טוב יוסף | 22/07/2009
מספר תיק: 002251/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

4. התאחדות הקלבנים והבונים בישראל נגד פיקו הנדסה בע"מ | 06/10/2009
מספר תיק: 001801/09 , סוג תיק ע , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

5. התאחדות קבלנים נגד עליאן עמד | 19/10/2009
מספר תיק: 002259/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

6. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד אלקסלסי חנניה | 14/12/2009
מספר תיק: 002195/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

7. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד האחיםי שו ניסים בנייה ופיתוח | 14/12/2009
מספר תיק: 002199/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

8. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד מד שילת בנייה ופיתוח בע"מ | 14/12/2009
מספר תיק: 002200/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

9. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - קלימי בועז | 14/12/2009
מספר תיק: 002221/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

10. התאחדות הקבלנים והבונים נגד נופהר פיתוח ותשתיות בע"מ | 14/12/2009
מספר תיק: 002233/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

11. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד טייטלבאום פיתוח ובנין | 14/12/2009
מספר תיק: 002242/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

12. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד שמעון קירשטיין | 14/12/2009
מספר תיק: 002292/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

13. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד א ביטון עבודות עפר פיתוח | 14/12/2009
מספר תיק: 001750/08 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

14. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד דוויק סימון | 14/12/2009
מספר תיק: 002180/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

15. התאחדות הקבלנים נגד עבייד פהמי | 15/12/2009
מספר תיק: 002356/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

16. התאחדות הקבלנים נגד א. שמעון | 27/12/2009
מספר תיק: 003487/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

17. התאחדות הקבלנים נגד יעקב ואליעזר | 27/12/2009
מספר תיק: 003491/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

18. התאחדות הקבלנים נגד אלואל | 27/12/2009
מספר תיק: 003500/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

19. התאחדות הקבלנים נגד גליר פתוח | 27/12/2009
מספר תיק: 003526/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

20. התאחדות הקבלנים נגד שי שם טוב | 27/12/2009
מספר תיק: 003535/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

21. התאחדות הקבלנים נגד א. ברקן | 27/12/2009
מספר תיק: 003574/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

22. התאחדות הקבלנים נגד מנצור גבריאל | 27/12/2009
מספר תיק: 003598/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

23. התאחדות הקבלנים נגד שטרן נתנאל | 27/12/2009
מספר תיק: 003599/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

24. התאחדות הקבלנים נגד ר.א שליט | 29/12/2009
מספר תיק: 003572/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

25. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד קוטלר שלמה | 31/12/2009
מספר תיק: 003497/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

26. התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נגד ברזני יוסף | 31/12/2009
מספר תיק: 003516/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

27. התאחדות קבלנים נגד אזולאי מירב | 05/01/2010
מספר תיק: 002261/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

28. התאחדות הקבלנים נגד י. בלס | 05/01/2010
מספר תיק: 003492/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

29. התאחדות הקבלנים נגד יהודה רחמים | 05/01/2010
מספר תיק: 003494/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

30. התאחדות הקבלנים נגד אורות אבי יהודה | 05/01/2010
מספר תיק: 003602/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

31. התאחדות הקבלנים נגד שאול אסרף | 05/01/2010
מספר תיק: 003493/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

32. התאחדות הקבלנים נגד תשובה שמואל | 06/01/2010
מספר תיק: 003489/09 , סוג תיק דמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

33. התאחדות קבלנים נגד מתוולי פאוז | 02/03/2010
מספר תיק: 003595/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

34. התאחדות הקלבנים והבונים בישראל נגד אילנברג אבי | 07/03/2010
מספר תיק: 003601/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

35. התאחדות נגד סגל ובניו | 12/04/2010
מספר תיק: 003521/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

36. אברהם ירון נגד מדינת ישראל | 31/05/2013
מספר תיק:
תובע: אברהם ירון | נתבע: מדינת ישראל

37. שמואל הרר נגד אברהם ירון | 20/10/2014
מספר תיק: רע"א 8212/00
תובע: שמואל הרר | נתבע: אברהם ירון