אברהם חיים


נמצאו 5 פסקי דין של אברהם חיים

1. אברהם נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 03/08/2009
מספר תיק: 010330/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אברהם חיים | נתבע: בטוח לאומי-סניף ירושלים

2. יונתן שונרי נגד ארהם חיים ואח' | 01/09/2009
מספר תיק: 007140/09
תובע: יונתן שונרי | נתבע: אברהם חיים

3. מנחם חשטא נגד אברהם חיים | 23/05/2014
מספר תיק:
תובע: מנחם חשטא | נתבע: אברהם חיים

4. אברהם אללו נגד אברהם חיים | 26/11/2016
מספר תיק:
תובע: אברהם אללו | נתבע: אברהם חיים

5. אברהם חיים נגד תמר מזרחי | 28/01/2017
מספר תיק:
תובע: אברהם חיים | נתבע: תמר מזרחי