אברהם אלישע


נמצאו 3 פסקי דין של אברהם אלישע

1. מדינת ישראל נגד אברהם אלישע | 30/09/2013
מספר תיק: בש"פ 8921/04
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אברהם אלישע

2. מדינת ישראל נגד אברהם אלישע | 07/10/2013
מספר תיק: בש"פ 6772/05
תובע: מדינת ישראל | נתבע: אברהם אלישע

3. ביטוח חקלאי נגד אברהם אלישע | 26/07/2018
מספר תיק:
תובע: ביטוח חקלאי | נתבע: אברהם אלישע