"עמל סיעודית"


נמצאו 1 פסקי דין של "עמל סיעודית"

1. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ח.פ 57-000315-2 נגד "עמל סיעודית" | 26/12/2012
מספר תיק:
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ח.פ 57-000315-2 | נתבע: "עמל סיעודית"