ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטיאס רפי נגד אטלי פנחס :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא001943/08

בתיק עיקרי: א 000775/04

בפני:

כב' הרשם יניב בוקר

תאריך:

10/11/2008

בעניין:

אטיאס רפי

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד

סופר אלירן ואח'

נ ג ד

אטלי פנחס

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד

גיל הראל ו/או ניצן הראל

החלטה

1. בפני בקשתו של המבקש, מר רפי אטיאס, כי אורה על מחיקתו עלסף מכתב התביעה אשר הגיש כנגדו המשיב, מר אטלי פנחס, במסגרת ת.א. (אשדוד) 1943/08.

2. תחילתם של ההליכים בין הצדדים ביום 12/3/2004, עת הגיש המשיב-התובע את כתב התביעה ובו טען כי הנו חשמלאי עצמאי במקצועו וביום 23/5/2002 הוזמן על ידי המבקש לבצע עבודה בחנות "ורטיגו" השייכת לחברת א.ע.א ייעוץ וייצור תוכנה בע"מ, היא הנתבעת מס' 3.

3. עוד נטען בכתב התביעה כי המשיב אמר למבקש כי לשם ביצוע העבודה עליו להביא פיגום וכי המבקש השיב לו שאין צורך שיביא פיגום מאחר והינו יכול להשתמש בפיגום אשר היה מונח ליד חנותו, השייך לנתבעת מס' 1. עוד צויין בכתב התביעה כי המבקש לא ציין בפני המשיב כי המדובר בפיגום לא תקין.

4. המשיב ממשיך וטוען בכתב התביעה כי במהלך עבודתו ובדרכו לרדת מהפיגום, עלה לפתע הפיגום באוויר, הסתובב והמשיב נפל כתוצאה מכך מגובה של כ – 4 מטרים ונחבל קשות בחלקים שונים בגופו.

5. בהמשך כתב התביעה טוען המשיב כי הנתבעים, ובהם המבקש, לא עשו את כל שהיה עליהם לעשות בכדי למנוע את התאונה ותוצאותיה ובין היתר לא הזהירו את המשיב בדבר הסכנה שבעלייה על הפיגום האמור.

6. המשיב טוען בכתב התביעה כי יש להחיל את הכלל של "הדבר מדבר בעד עצמו" ולהטיל על הנתבעים את נטל ההוכחה שאין בנסיבות המקרה משום רשלנות מצדם.

7. המשיב ממשיך וטוען בכתב התביעה כי הנתבעים התרשלו ו/או הפרו חובה חקוקה בהתנהגותם.

8. ביום 22/9/2008 הגיש המבקש בקשה זו למחיקתו על הסף מכתב התביעה.

9. בבקשה נטען כי המבקש הינו אדם פרטי. עוד נטען בבקשה כי ב"כ המשיב אמר למבקש במספר הזדמנויות כי ימוחקו מכתב התביעה אלא שהדבר לא בוצע.

10. עוד טוען המבקש כי אמנם הינו בעל מניות בנתבעת מס' 3, אולם מטעם זה בלבד אין כל מקום לתובעו באופן אישי לאור האישיות המשפטית העצמאית של הנתבעת מס' 3.

11. ביום 28/10/2008 הגיב המשיב לבקשתו של המבקש.

12. בתגובתו טען המשיב כי המבקש בעצמו הוא זה אשר השיב למשיב כי אין צורך שיביא סולם גבוה וציין בפניו כי אין מניעה להשתמש בפיגום שהיה מצוי ברשותו, אשר לאחר הנפילה נמצא כי אינו תקין.

13. לפיכך, טוען המשיב, קמה לו עילה תביעה אישית כנגד המבקש ולפיכך מתנגד הוא למחיקתו של המבקש מכתב התביעה.

14. המבקש הגיב לבקשה ביום 4/11/2008 וטען כי הוא מכחיש מכל וכל ובתוקף כל ניסיון מצד המשיב לייחס לו מתן הוראות בדבר אופן ביצוע העבודה.

15. לטענת המבקש בתשובתו מעולם לא אמר למשיב, עובר לביצוע העבודה, כי אין צורך להביא סולם גבוה וכי אין מניעה להשתמש בפיגום שהיה מצוי במקום.

16. המבקש טוען כי המשיב מעולם לא התייעץ עימו באשר לאופן ביצוע העבודה כי אם פעל לביצועה על פי ראות עיניו.

17. לטענת המבקש לא ניתן להטיל עליו אחריות אישית אלא מכוחה של תורת הרמת המסך, ואך ורק בנסיבות מיוחדות וחריגות.

דיון והכרעה

18. יפים לענייננו הדברים הבאים מתוך החלטתו של כב' הש' עודד מאור בבשא 07 / 182375 נופי השרון מרכז מגורים לאוכלוסייה מבוגרת בע"מ נ' בן גיס ברוניה [פדאור (לא פורסם) 07 (43) 625 ], עמוד 2:

"מחיקה על הסף הינה בסמכות בית המשפט, בין השאר, כאשר הכתב לא מראה עילת תביעה - ויש למנוע דיוני סרק ובעיקר כשחוסר העילה בולט לעין או שניתן לחסוך בדרך זו עדויות רבות (ראה: ע"א 292/68 יפת ושות' בע"מ נ' איסטווד פ"ד כג (1) 604, 608).

יש לבחון את השאלה, אם התובע יוכיח את כל הנטען בכתב התביעה, הוא יהיה זכאי לסעד משפטי המבוקש בכתב התביעה. הכלל הוא שביהמ"ש יעדיף תמיד הכרעה עניינית על פתרון דיוני, כאשר פתרון דיוני מכריע את גורל התביעה (ראה: ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין ת"א ואח' פ"ד מ (2) 668). על כן, בית המשפט נוקט בזהירות וביד קמוצה במחיקת תביעה מחמת העדר עילה.

כחוט השני, עוברת בפסיקה ההלכה, שמחיקה או דחייה על הסף ננקטות רק בלית ברירה, שכן פתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה, הינו לעולם עדיף. רצוי שבית המשפט יעדיף תמיד דיון ענייני בפלוגתא על פני פתרון דיוני פורמליסטי אשר מהווה לפעמים סוף פסוק לתיק קונקרטי אולם איננו סוף הדרך מבחינת המשך ההתדיינות.

בית המשפט ימחק תביעה על הסף רק כאשר ברור כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. ביהמ"ש ישתמש בסמכותו זו במקרים יוצאי דופן (ראה: ע"א 35/83 חסין נ' פלדמן פ"ד לז(4) 721, 724). ". (ההדגשות שלי – י.ב.).

19. בענייננו, נטען בכתב התביעה כי המבקש הוא זה אשר הנחה את המשיב לעשות שימוש בפיגום הפגום שבגינו נגרמה התאונה ולפיכך, אם יוכיח המשיב עובדות אלה שבכתב התביעה, יהא זכאי לסעד המבוקש גם כלפי המבקש.

20. אחריותו של המבקש, על פי כתב התביעה, אינה קמה מכוח עילה של הרמת מסך אלא מכוח אחריות אישית לאופן קרות התאונה בשל מעשיו הנטענים בכתב התביעה.

21. אומנם, המבקש מכחיש את מתן ההוראות המיוחס לו בכתב התביעה ואולם ההלכה היא כי:

"הדיון בבקשת המחיקה אינו מתייחס לאמיתות העובדות, אלא בבדיקה פורמאלית טכנית ואין צורך בחקירה ודרישה של העובדות. ראו ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ [5], בעמ' 333: "זהו שלב של בדיקה טכנית-פורמלית של כתב התביעה, שבו לא מתעוררת שאלה של נטל ההוכחה או של מידת הוכחה. די בכך שהתובע 'יראה' על פני כתב התביעה כי בידו עילה". (בשא 4262/04 United Nations Truce Supervision Organization נ' ראובן פאול סיראגניאן סג (1) 817, עמוד 825).

22. לאור כל האמור לעיל הגעתי למסקנה כי אין למחוק את התביעה על הסף שכן אם יוכיח המשיב את העובדות הנטענות כלפי המבקש בכתב התביעה, יהא זכאי לסעד המבוקש גם כלפי המבקש.

23. הוצאות הדיון בבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות הדיון בתיק העיקרי, בכל הנוגע לאחריותו של המבקש לאירועים שבכתב התביעה.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

יניב בוקר - רשם

001943/08בשא139 יפעת קשתי