ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..מק ליאקוב מיכא נגד ב א ג אחזקות)בתיק מק ליאקוב נגד ב א ג אח :

13

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא001513/08

בתיק עיקרי: בשא 001307/07

בפני:

כב' הרשם יניב בוקר

תאריך:

10/11/2008

בעניין:

מק ליאקוב מיכאל

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד

חוליאנו ענת

נ ג ד

ב א ג אחזקות בע"מ

המשיבה

ע"י ב"כ עו"ד

בנטון סיגל

החלטה

מהלך הדיון בבקשה וטענות הצדדים

1. בפני בקשתו של המבקש, מר מקליאקוב מיכאל, כי אורה על ביטולה של ההחלטה אשר ניתנה בהעדרו במסגרת הדיון בבש"א 1307/07, ביום 12/6/2008, במסגרתה הוריתי על דחיית ההתנגדות אותה הגיש לביצוע שטר ועל שפעול הליכי ההוצאה לפועל שנקטה כנגדו המשיבה, חברת ב.א.ג אחזקות בע"מ.

2. בבקשתו טוען המבקש כי ביום הדיון חשה אימו ברע והוא הוזעק בדחיפות לביתה למתן עזרה ולשהות בקרבתה בשל החשש שמא ייאלץ לאשפזה בגין מצבה הבריאותי הירוד.

3. לפיכך, טוען המבקש בבקשתו, נשללה ממנו האפשרות להתייצב לדיון ביום 12/6/2008 או להודיע על כוונתו להיעדר מן הדיון, בטרם עת.

4. המבקש הוסיף כי לטעמו עומדים לצידו נימוקי הגנה טובים המפורטים בהתנגדות לביצוע השטר וכי המשיבה מנסה להתעשר שלא כדין על חשבונו.

5. כאן המקום לציין כי בהתנגדות אשר הגיש המבקש טען כי השיק אשר הוגש לביצוע הוא שיק מזויף וכי הגיש על כך תלונה למשטרה.

6. ביום 6/8/2008 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת המבקש.

7. בתגובתה הכחישה המשיבה את מצבה הרפואי של אמו של המבקש, מחוסר ידיעה.

8. המשיבה טענה כי המסמכים הרפואיים אותם צירף המבקש לבקשתו אינם מעידים דבר על מצבה של אמו ביום הדיון שכן המדובר ברצף אבחנות רפואיות אשר הודפס כחודש לאחר מועד הדיון.

9. המשיבה טענה כי המבקש זלזל בבית המשפט ולפיכך אין מקום להורות על ביטולה של ההחלטה.

10. המשיבה הוסיפה וטענה כי המבקש אינו יכול להפנות לנימוקי ההתנגדות והיה עליו לרדת לפרטי הגנתו ולפרוט לפרוטות את נימוקיו.

11. ביום 13/10/2008 השיב המבקש על טענות המבקשת.

12. ב"כ המבקש הדגישה כי המבקש לא היה מיוצג בהליכים הקודמים וכן הגיש את בקשתו לביטול פסק הדין ללא ייצוג משפטי וכי ניתן ללמוד על סיכויי הצלחתו מההתנגדות אשר הגיש ואין צורך לחזור על הנימוקים, בבקשה לביטול.

13. ב"כ המבקש טענה כי כאשר אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת הרי שהמסתמך על החתימה חייב בהוכחת אמיתותה.

14. עם קבלת תשובתה של ב"כ המבקש קבעתי את הבקשה לדיון בפני ליום 29/10/2008.

15. ביום 20/10/2008 הגישה המשיבה בקשה לאפשר לה להגיש תצהיר של עד מטעמה.

16. ביום 22/10/2008 השיב המבקש לבקשה, התנגד לצירוף התצהיר המשלים ולמען הזהירות ביקש כי יותר לו להוסיף תצהיר משלים משל עצמו, במקרה שתתקבל הבקשה.

17. ביום 27/10/2008 הגישה המשיבה את תשובתה לתגובת המבקש.

עם קבלת התשובה הוריתי כי הבקשה תידון במעמד הדיון וכי למען הזהירות יתייצב המצהיר הנוסף מטעם המשיבה.

18. ביום 29/10/2008 התייצבו הצדדים לדיון בפני והמבקש נחקר על תצהירו.

19. המבקש טען כי הוזעק לבית אמו בשעה 9:00 בבוקר יום הדיון לאחר שחשה ברע והתקשרה אליו.

20. המבקש טען כי לאחר שהזריקה אמו לעצמה זריקת אינסולין, מצבה התייצב, אם כי התקשה להעריך תוך כמה זמן אירע הדבר.

21. המבקש טען כי לא הודיע לבית המשפט על אי-הגעתו לדיון בשל הלחץ בו היה נתון.

22. למבקש לא היה הסבר מדוע לאחר שעזב את אימו לא הודיע לבית המשפט או לב"כ המשיבה על האירוע.

23. המבקש העיד כי המתין לתגובה או למסמך כלשהו מבית המשפט לאחר הדיון.

24. המבקש הוסיף כי הגיע לבית המשפט ונאמר לו שהתקבל פס"ד וכי עליו להגיש בקשה לביטולו בתוך 30 יום.

25. המבקש טען כי לא מסר לאלכס בקר שיקים על מנת שינכו לו אותם אלא נתן לו שיק אחד משום שביקש ממנו הלוואה.

26. המבקש טען כי אין המדובר בשיק נשוא ההתנגדות.

27. המבקש טען כי למיטב ידיעתו השיק נשוא ההתנגדות נגנב ממנו על ידי אלכס בקר.

28. המבקש טען כי לא הייתה לו שום אסמכתא כי נתן למר בקר הלוואה וכי למיטב ידיעתו מר בקר מצוי בחובות רבים וחייב כספים רבים לאחרים.

29. המבקש טען כי תיק החקירה נסגר מחוסר ראיות מספיקות והוסיף כי נפתחה כנגדו חקירה על הגשת מידע כוזב משום שבמועד הגשת התלונה אמר שאינו יודע מי גנב את השיק ואילו בעת שיחה מוקלטת עם מר בקר אמר לו שהוא כן יודע מי גנב את השיק.

30. המבקש הכחיש כי הוא מודה בקלטת השיחה שמסר את השיק לשם ניכיונו אצל המשיבה.

31. המבקש טען כי נאמר לו שהשיק לא כובד הן מן הטעם של העדר כיסוי מספיק והן מן הטעם של אי התאמה בחתימה.

32. המבקש טען בחקירתו כי לא חשב על ביהמ"ש כשאמו אמרה לו שאינה חשה בטוב ולא ראה טעם להגיע לבית המשפט לאחר שעת הדיון.

33. המבקש השיב כי נכון שיש רישום של הפסקה באינסולין בתרופות שמקבלת אימו אך לטענתו ייתכן שהיא מקבלת חומר בשם אחר והוא פשוט אינו יודע את השמות של התרופות וכי אינו בעל השכלה רפואית.

34. בסיום חקירתו של המבקש ויתרה ב"כ המבקש על חקירתו של מר בני גבעתי מטעם המשיבה.

35. כמו כן ויתרה ב"כ המשיבה על חקירתו של המצהיר הנוסף מטעמה.

36. ב"כ המבקש סיכמה טענותיה בעל-פה ואמרה כי המבקש נחקר ארוכות וענה בכנות על השאלות.

37. ב"כ המבקש טענה כי לא היה מיוצג באותה עת ואלו השיקולים שעמדו בפניו.

38. ב"כ המבקש הוסיפה כי השאלה המרכזית שיש לשקול היא סיכויי הגנתו של המבקש בפני התביעה וכי טענת זיוף בשטרות היא טענת הגנה מהותית.

39. ב"כ המשיבה סיכמה טענותיה ואמרה כי המבקש ידע על מועד הדיון ויכול היה להגיע בזמן לדיון גם אם נקבל את גירסתו כי שהה בבית אמו למשך שעה או שעתיים.

40. ב"כ המשיבה טענה כי מהרישומים הרפואיים של אם המבקש עולה כי אינה עושה שימוש באינסולין ולכן נסתרת טענתו של המבקש בעניין זה בחקירתו.

41. ב"כ המשיבה טענה כי המבקש לא טען כי חתימתו זויפה אלא טען שהשטר עצמו מזויף ואין להתיר לו לשנות את החזית.

42. לטענתה המבקש הבהיר בחקירתו כי המדובר בשיק שהוא חלק מפנקס שיקים אותנטי ולכן אין לו כל הגנה שכן השיק אינו מזויף כפי שטען בבקשתו למתן רשות להתנגד לביצועו של השטר.

43. עוד טענה ב"כ המשיבה כי תיק החקירה נסגר וכי בעת הגניבה לכאורה של השיק עדיין לא הגיע מועד פרעונה של ההלוואה הראשונה שנתן המבקש למר אלכס בקר ולכן אין כל הגיון בטענת הגניבה שטוען המבקש.

דיון והכרעה

44. ההלכה בעניין ביטול פסק דין לפי שיקול דעתו של בית המשפט סוכמה בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה תשיעית) בעמ' 355:

"כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול דעתו. לעניין שיקול הדעת יש להציב את שני המבחנים הבאים:

סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן;

סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל

התשובה לשאלה השנייה חשובה יותר.אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול)....

אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת הוצאות בגין הנזק והטירחה המיותרים שנגרמו לו ע"י הפיגור, וכאשר מגלה הנתבע-המבקש סיכויי הצלחה – יש להיענות לבקשה.".

(ההדגשה שלי – י.ב.).

45. לעניין סיבת מחדלו של המבקש להתייצב לדיון אני מקבל את עדותו כי ניגש בבוקר הדיון לטפל באמו החולה. המבקש עמד על גרסה זו בחקירתו והיא לא נסתרה.

46. אומנם, מהרישומים הרפואיים עולה כי אמו של המבקש אינה נוטלת אינסולין ואולם ניתן ללמוד כי היא אכן נוטלת חומר אחר בדרך של הזרקה (Lantus) ואף נרשמו לה מחטים לצורך כך (novofine needle). המבקש אינו בעל השכלה רפואית ולא מן הנמנע כי התבלבל וייחס את ההזרקה שביצעה אמו בעצמה לחומר שנהגה להזריק לעצמה בעבר, על פי הרישומים.

אין בדבר זה כדי לאיין את עדותו.

47. לעניין סיכויי הצלחתו של המבקש כי הגנתו תתקבל יש לזכור כי בקשה זו נועדה להוביל את הצדדים במסדרון דיוני אחר, הוא הבקשה למתן רשות להתגונן בפני התביעה השטרית.

48. במסדרון דיוני זה די למבקש שיראה כי יש לו הגנה, ולו בדוחק, כנגד השטר.

49. המבקש טוען כי השטר נשוא הבקשה לביצוע נגנב ממנו וחתימתו עליו זוייפה.

50. אינני מקבל את טענת ב"כ המשיבה כי מאחר שכתב "השיק זוייף" בהתנגדותו לביצועו הרי שהתכוון לכך שהמסמך כולו מזויף ולכך בלבד.

51. המבקש לא היה מיוצג בעת שכתב את בקשותיו ובלשון ההדיוטית זיוף חתימת המושך על השיק היא פעולה של "זיוף השיק", והדבר הובהר בחקירתו של המבקש בפני.

52. ההלכה היא כי: "בהעדר חתימה לא נוצרת כלל חבות שטרית, ולכן יש לקבוע את השלכותיה של חתימה מזוייפת. ואמנם, אם מתברר כי חתימה מסויימת היא מזוייפת, נחסמת התביעה השטרית כלפי מי שנחזה כחתום, ואין נבחנת שאלת היקפה של חבותו".

(מתוך ספרו של שלום לרנר, דיני שטרות, מהדורה שנייה, עמ' 410 – ההדגשה שלי).

53. טענת הגנה זו היא אף למעלה מטענת הגנה בדוחק ולפיכך לא ניתן לומר כי אין למבקש כל סיכויי הגנה.

54. לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי יש להורות על ביטול ההחלטה אשר נתקבלה בבש"א 1307/07 ביום 12/6/2008.

55. אולם, לאור העובדה כי התנהגותו של המבקש גרמה להוצאות, לנזק ולטרחה מיותרים למשיבה, הריני מתנה את ביטול ההחלטה בתשלום של הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ, לידי ב"כ המשיבה, בתוך 30 יום מהיום.

56. ב"כ המשיבה תודיע בתוך 30 יום מהיום האם התקבלו לידיה ההוצאות הנ"ל וכן תודיע עמדתה בנוגע למתן רשות למבקש להתגונן כנגד התביעה השטרית.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

יניב בוקר - רשם

001513/08בשא139 יפעת קשתי