ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הארה תוכניות העשרה בע"מ - אליעזר פיין ואח' :

בית הדין הארצי לעבודה

בשא000524/08

הארה תוכניות העשרה בע"מ המבקשת

-

1. אליעזר פיין

2. אסף מדמון המשיבים

לפני: הנשיא סטיב אדלר

החלטה

1. בקשתה של המבקשת היא, כי בית הדין יורה לה באיזה בית דין להגיש תביעתה.

2. בהחלטתי מיום 21.9.2008 התאפשר לצדדים להודיע עמדתם בעניין הגשת התביעה בבית הדין האזורי בירושלים. זאת, לאחר שהוברר, כי מנהלה של המבקשת, מר אורן חן, מכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי בתל-אביב. עמדתם של הצדדים לא הומצאה לבית הדין עד למועד זה.

3. לאור היותו של התובע נציג ציבור בבית הדין האזורי בתל-אביב אני סבור כי לשם מראית פני הצדק, יש לקיים את הדיון בתביעתה של המבקשת, ככל שתוגש, בפני בית דין אחר. לפיכך, באין התנגדות מטעם הצדדים ומתוקף סמכותי שבסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ככל שהמבקשת תגיש תביעה, אני מורה כי זו תתברר בפני בית הדין האזורי בירושלים. בעת הגשת כתב התביעה תצרף המבקשת החלטתי זו.

ניתנה בהעדר הצדדים היום י"ב בחשון תשס"ח (10.11.2008) ותשלח לצדדים בפקסימיליה.

סטיב אדלר

נשיא